Tuyển giảng viên Học viện chính sách và phát triển

1250

Học viện Chính sách và phát triển có nhu cầu tuyển dụng 02 giảng viên cơ hữu (01 giảng viên chuyên ngành Tài chính, 01 giảng viên chuyên ngành Kinh tế học và Kinh tế quốc tế)

Hồ sơ ứng viên gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính, Học viện Chính sách và Phát triển, phòng 506, tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.37475217/37473186

Thời hạn nhận hồ sơ kể từ ngày đăng Thông báo đến 06/08/2018

Thông tin chi tiết ở đường link dưới đây:

http://apd.edu.vn/thong-bao-can-bo-giang-vien/-/asset_publisher/mFNad2cN0wLh/content/thong-bao-tuyen-dung-giang-vien