Thông tin tọa đàm “Tác động của đại dịch Covid-19 tới ngành logistics Việt Nam”

715
Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế trân trọng thông báo Tọa đàm “Tác động của đại dịch Covid-19 tới ngành logistics Việt Nam”. 
1. Thời gian:  10h00 Thứ năm, ngày 25/06/2020
2. Địa điểm:  Hội trường B508
3. Diễn giả: TS Nguyễn Thị Bình & 2 diễn giả đến từ U&I logistics