THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “COVID 19 – TÁC ĐỘNG VÀ PHẢN ỨNG CHÍNH SÁCH”

1181

Trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid – 19, cấc chuyên gia kinh tế nhận định dịch Covid – 19 đang thực sự tác động rất lớn đến kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Để có bức tranh khái quát về những ảnh hưởng của dịch bệnh này tác động như thế nào đến nền kinh tế của Việt Nam và Thế giới và để tìm ra những giải pháp ứng phó. Học viện Tài chính sẽ tổ chức Hội thảo Quốc gia với chủ đề: “Covid 19 – Tác động và phản ứng chính sách”

1. Thời gian dự kiến: tháng 06 năm 2020

2.  Địa điểm và cách thức tổ chức: trực tuyến hoặc trực tiếp tại Học viện Tài chính

3. Thời gian gửi bài: đến hết ngày 10/06/2020

Chi tiết xem tại đây