Các ngành học bậc đại học

2037

Hiện nay Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế đang giảng dạy bậc đại học các chuyên ngành sau:


1. Ngành Kinh tế:

  • Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại
  • Chương trình chất lượng cao Kinh tế đối ngoại
  • Chương trình tiêu chuẩn chuyên ngành Kinh tế đối ngoại
  • Chương trình tiêu chuẩn chuyên ngành Thương mại quốc tế

2. Ngành Kinh doanh quốc tế:

  • Chương trình chất lượng cao Kinh doanh quốc tế
  • Chương trình Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản
  • Chương trình chất lượng cao Logistics và quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế
  • Chương trình tiêu chuẩn chuyên ngành Kinh doanh quốc tế