Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc tế ” Đào tạo quan hệ lao động trong kỷ nguyên kinh tế số”

1113

Được sự cho phép của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Namtại công văn số 38/ĐN – TLĐ ngày 12 tháng 02 năm 2020 về việc thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2020 trong đó có hoạt động Hội thảo Khoa học Quốc tế “Đào tạo quan hệ lao động trong kỷ nguyên kinh tế số”, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hôi thảo Khoa học quốc tế về “Đào tạo quan hệ lao động trong kỷ nguyên kinh tế số”

 

Chi tiết tại đậy