Thông tin buổi nói chuyện chuyên đề Quản lý áp lực cá nhân

662

Chiều ngày 26/11/2019, theo chương trình hoạt dộng của giáo viên chủ nhiệm, lớp CLC KT K56 đã tham dự buổi nói chuyện chuyên đề Quản lý áp lực cá nhân với diễn giả Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc quốc gia Tổ chức BasicNeeds Vietnam. Các sinh viên đã có cơ hội được tiếp cận với stress từ góc độ chăm sóc sức khỏe tâm thần (mental health care) để nhận diện và quản lý hiệu quả các áp lực trong cuộc sống và công việc. Giống như lạm phát trong kinh tế, stress (áp lực) tồn tại và thậm chí rất cần thiết cho cuộc sống cũng như trong công việc, tuy nhiên hiểu và ứng xử đúng với áp lực chính là chìa khóa để chăm lo cho bản thân và đạt đến thành công.