Thông báo về lịch phỏng vấn vào các chương trình tiên tiến năm 2019 và thời gian xét, công bố danh sách trúng tuyển

931

+ Thời gian phỏng vấn: 14h00-17h00 ngày 03/09/2019 (Danh sách phân công thời gian phỏng vấn xem tại đây<<<)

+ Địa điểm tập trung: P. A0604

Yêu cầu:

+ Sinh viên có mặt tại phòng tập trung để nghe phổ biến quy chế, quy định 15 phút trước thời gian phỏng vấn

+ Mang theo thẻ sinh viên và CMTND để tham gia dự thi

+ Không sử dụng điện thoại, các vật dụng thu, phát, truyền tin trong suốt quá trình thi.

Lưu ý:

+ Kết quả trúng tuyển sẽ được thông báo vào ngày 04/9/2019. Các lớp học sẽ chính thức bắt đầu từ 09/9/2019 – theo thời khóa biểu

+ Sinh viên  có nguyện vọng điều chỉnh Phiếu đăng ký đề nghị liên hệ với Phòng Quản lý đào tạo để được xem xét, giải quyết vào ngày 03/9/2019.

+ Sinh viên chỉ được xét tuyển vào các Chương trình nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo thông báo. Sinh viên xét tuyển kết hợp Chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia và điểm thi hoặc điểm học bạ không thuộc diện được xét tuyển