Thông báo tham gia Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 22 năm 2020

1498

THÔNG BÁO

V/v đăng ký tham gia Giải thưởng

“Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 22 năm 2020”

 

         Với mục đích duy trì, nâng sân chơi học thuật truyền thống của sinh viên, qua đó để tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng những ý tưởng tạo của sinh viên, góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên, Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học lần thứ 22 năm 2020.

         Căn cứ vào công văn số 79-KHLT/TĐTN-ĐHQG của Thành Đoàn – Đại học Quốc gia TP HCM, phòng Quản lý Khoa học thông báo Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham dự:

Sinh viên đang học tập tại Trường đều có quyền đăng ký tham gia theo hình thức cá nhân hoặc tập thể (mỗi tập thể không quá 05 sinh viên). Mỗi cá nhân hoặc tập thể có thể đăng ký tham gia 01 hoặc nhiều đề tài/công trình.

2. Nội dung Giải thưởng:

– Giải Đặc biệt trị giá 20.000.000 đồng/giải và Bằng khen của Bộ KH&CN, Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn.

– Ở mỗi lĩnh vực dự thi sẽ có cơ cấu và mức giải thưởng:

01 Giải Nhất: 10.000.000 đồng/giải và Bằng khen Bộ KH&CN, Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn.

01 Giải Nhì: 5.000.000 đồng/giải và Bằng khen của Thành Đoàn TP.Hồ Chí Minh.

01 Giải Ba:  3.000.000 đồng/giải và bằng khen Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh.

Các giải Khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải  và Bằng khen Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh.

– Yêu cầu: Đề tài/ công trình gửi tham gia dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng ứng dụng cao và đảm bảo tính khoa học.

3. Hồ sơ tham dự:

– Phiếu đăng ký công trình tham dự Giải thưởng của tác giả hay nhóm tác giả công trình (1 bản theo mẫu M01, có dán hình 3×4).

– Bản sao Chứng minh nhân dân (CMND) không cần công chứng của tác giả, nhóm tác giả (nếu là nhóm tác giả, photo CMND của tất cả các thành viên trong nhóm).

– Mỗi tác giả/ nhóm tác giả nộp về phòng QLKH 02 quyển đề tài tại vòng bán kết (tiếng anh hoặc tiếng việt). Chi tiết bố cục Công trình  nghiên cứu vui lòng truy cập trang web: eureka.khoahoctre.com.vn

File đính kèm :

Kế hoạch tổ chức

Thể lệ cuộc thi (bao gồm mầu phiếu đăng ký)

4. Thời hạn nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý Khoa học

Các tác giả/nhóm tác giả tham dự vui lòng gửi hồ sơ đến Phòng QLKH: trước ngày 03/9/2020 để Phòng thực hiện các bước tiếp theo.

Chuyên viên liên hệ : ThS. Nguyễn Sơn Tùng – SĐT: 0968860700

Email: Sontung.nguyen@ftu.edu.vn

Trân trọng thông báo.

 

 

 

 

     

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG QLKH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

  ThS. Lê Thị Ngọc Lan