THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NCKH

603

Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế thông báo tuyển chọn nhóm SV thực hiện chuyên đề theo hình thức đấu thầu công khai rộng rãi với nội dung cụ thể như sau:

1. Danh mục các chuyên đề được thực hiện xem tại Danh mục các chuyên đề NCKH SV.

2. Tiêu chuẩn chủ nhiệm và thành viên chuyên đề:

– Là sinh viên của Trường Đại học Ngoại thương;

– Sinh viên đang học tại trường Đại học Ngoại thương cho đến hết ngày 01 tháng 08 năm 2022.

2. Số lượng thành viên:

– Mỗi chuyên đề chỉ có 01 chủ nhiệm;

– Số lượng thành viên (không tính chủ nhiệm) mỗi chuyên đề: tối đa không quá 04 sinh viên;

– Mỗi sinh viên chỉ được đăng ký làm chủ nhiệm 01 chuyên đề.

3. Hồ sơ đăng ký:

– Thuyết minh Chuyên đề NCKH sinh viên năm 2021 (như mẫu kèm theo) có đủ chữ ký của Chủ nhiệm và các thành viên tham gia;

– Số lượng thuyết minh cần nộp: 07 bản (01 bản gốc + 06 bản phô tô).

4. Nơi tiếp nhận hồ sơ: Ban QLKH và HTPT – Viện KT&KDQT, B215 – Nhà B – Trường Đại học Ngoại thương.

5. Thời gian nộp hồ sơ:

– Hạn nộp thuyết minh về Ban QLKH và HTPT – Viện KT&KDQT : trước 17 giờ 00, ngày 01/11/2021.

Thông tin chi tiết về Danh mục đề tài; Mẫu thuyết minh; Quy trình tuyển chọn tại đây./.