Thông báo mở lớp Bổ sung kiến thức đợt 1 năm 2024

114

Trường Đại học Ngoại thương thông báo mở lớp BỔ SUNG KIẾN THỨC cho những người dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ, cụ thể tại đây