THÔNG BÁO: Mở form đăng ký Quyền ưu tiên GVHD (KLTN, TTTN, CĐCK CTTT) đợt 1 năm 2021 dành cho các cá nhân (diện TÀI NĂNG hoặc diện CHĂM CHỈ)

852
THÔNG BÁO: Mở form đăng ký Quyền ưu tiên GVHD (KLTN, TTTN, CĐCK CTTT) đợt 1 năm 2021 dành cho các cá nhân (diện TÀI NĂNG hoặc diện CHĂM CHỈ) | Thời hạn điền form: 12h trưa thứ bảy, 10/4/2021 (giờ Hà Nội, GMT+7)
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~
Lưu ý chung:
– Các cá nhân được giới thiệu theo diện CLB thì KHÔNG CẦN điền mẫu này (các CLB sẽ theo hướng dẫn cụ thể trong thông báo tiếp theo);
– Các cá nhân được giới thiệu theo CS Quảng Ninh hoặc VP CTTTKT cũng KHÔNG CẦN điền mẫu này;
– [DIỆN TÀI NĂNG] chỉ các cuộc thi UY TÍN và được VIỆN KT&KDQT công nhận VÀ đạt tối thiểu giải Top 3 trong chung kết cấp trường trở lên thì mới xem xét để được hưởng quyền này;
– [DIỆN CHĂM CHỈ] chỉ các hoạt động được BAN THƯ KÝ HPTN VIỆN KT&KDQT công nhận thì mới được tích lũy để quy đổi thành Quyền ưu tiên (nguyên tắc 5 lần tham gia = 1 Quyền ưu tiên). Có những hoạt động được cộng điểm rèn luyện nhưng không được công nhận để tích lũy và quy đổi. Quyết định của Ban Thư ký HPTN của Viện là quyết định cuối cùng;
– Sinh viên đề nghị xem xét hưởng quyền này cần chuẩn bị ảnh chụp/bản scan tất cả các minh chứng để upload khi trả lời câu hỏi tương ứng;
– Thời hạn điền: chậm nhất là 12h trưa thứ bảy, 10/4/2021 (giờ Hà Nội, GMT+7).
~~~~~~~~~~
Lưu ý về đăng ký nguyện vọng GVHD:
– Danh sách GVHD KLTN (tiếng Việt) đợt 1 năm 2021: https://drive.google.com/…/19n9IKTEcyUgjpgiquUA…/view…
– Danh sách GVHD TTTN (tiếng Việt) đợt 1 năm 2021:
theo danh sách GVHD KLTN (tiếng Việt) ở trên nhưng chỉ lựa chọn các STT từ 1 đến 53 và STT 57, STT 70.