Thông báo kê khai thông tin thực tập giữa khóa năm 2020

608

Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế thông báo:

Toàn bộ sinh viên tham gia thực tập giữa khóa năm 2020 kê khai thông tin thực tập tại đường link dưới đây

Link kê khai: tại đây

Thời hạn kê khai: trước 24h00 thứ 2 ngày 3/8/2020.