Thông báo điểm trúng tuyển các Chương trình chất lượng cao, Chương trình tiên tiến năm 2018

1796
 – Căn cứ thông báo số 126/TB-ĐHNT ngày 10/08/2018 của trường đại học Ngoại Thương về thông báo tuyển sinh các chương trình tiên tiến, chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng anh năm 2018;

– Căn cứ Thông báo số 512 /TB-ĐHNT ngày 23/08/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về điểm trúng tuyển vào các Ngành/Chuyên ngành đào tạo đại học khóa 57 hệ chính quy năm 2018;

– Căn cứ kết luận của cuộc họp Hội đồng tuyển sinh chương trình tiên tiến và chất lượng cao năm 2018 ngày 30/08/2018;

Hội đồng tuyển sinh chương trình tiên tiến và chất lượng cao hệ chính quy năm 2018 của Trường Đại học Ngoại thương thông báo điểm trúng tuyển vào các chương trình tiên tiến và chất lượng hệ chính quy năm 2018 như sau:

  1. Điểm trúng tuyển chương trình tiên tiến 
STT Chương trình Mức điểm trúng tuyển
1. Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại 8,78
2. Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh quốc tế 7,79

 

            Lưu ý: Trường hợp có sinh viên trúng tuyển không đến làm thủ tục xác nhận học chương trình CTTT, Nhà trường sẽ gọi bổ sung các sinh viên có điểm xét tuyển CTTT kế tiếp cho đến đủ chỉ tiêu.

  1. Điểm trúng tuyển chương trình chất lượng cao

            Các sinh viên đã nộp Đơn đăng ký vào các Chương trình Chất lượng cao theo nguyện vọng đủ điều kiện theo quy định về tuyển sinh chương trình chất lượng cao trúng tuyển vào các chương trình chất lượng cao theo nguyện vọng.

            Đối với các sinh viên đăng ký nhưng không đủ điều kiện về điểm thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào hoặc chứng chỉ tiếng Anh được quy đổi tương đương, nếu muốn theo học phải thực hiện viết đơn cam kết đạt mức điểm thi đánh giá năng lực tiếng Anh hoặc chứng chỉ tiếng Anh được quy đổi theo quy đinh. Thời hạn cuối để hoàn thành là cuối học kỳ II của năm học 2018-2019.

Tra cứu Danh sách sinh viên trúng tuyển tại đây<<<<

3.Thủ tục nhập học CTTT và CLC

Sinh viên trúng tuyển vào các CTTT và CLC, yêu cầu đến làm thủ tục cam kết tham gia chương trình theo thời gian và địa điểm như sau :

3.1 Thời gian xác nhận nhập học: từ 08h30 – 10h30, ngày 04/09/2018

3.2 Địa điểm xác nhận nhập học:

STT Sinh viên trúng tuyển Ngành/chuyên ngành CLC và CTTT CTTT CLC Địa điểm Ghi chú
1 Kinh tế/Kinh tế đối ngoại x x D201
2 Quản trị kinh doanh/Quản trị kinh doanh quốc tế x x A701
3 Tài chính ngân hàng/Ngân hàng và tài chính quốc tế x A704
4 Kinh tế quốc tế/Kinh tế quốc tế x A705

3.3 Nội dung cụ thể:

+ Nghe phổ biến các quy chế quy định liên quan đến đào tạo các chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao và chương trình đặc biệt giảng dạy bằng tiếng Anh;

+ Nghe phổ biến quy định về học phí và các quy định khác có liên quan;

+ Ký xác nhận cam kết tham gia các chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao và chương trình đặc biệt giảng dạy bằng tiếng Anh;

 Trân trọng thông báo.