THÔNG BÁO CÁC QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN THAM GIA HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN

1354

Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế thông báo các Quyết định về việc công nhận tham gia hoạt động của sinh viên như sau (sinh viên sửa dụng để làm minh chứng cộng điểm rèn luyện trong kỳ đánh giá rèn luyện học kỳ 2 năm học 2021-2022):

1.QĐ công nhận 37 SV tham dự Workshop với trường Highline college ngày 10/03/2022 tại đây.

2.QĐ công nhận 498 SV tham dự Webinar “Xuất nhập khẩu qua con đường thương mại điện tử” tại đây.

3. QĐ công nhận 327 SV tham dự buổi training “Data Analytics – Training cơ bản về kỹ năng sử dụn SAP Analytics Cloud” tổ chức ngày 28/04/2022 tại đây.

4.QĐ công nhận 140 SV tham dự Workshop với trường Highline college ngày 19/05/2022 tại đây.

5. QĐ công nhận 298 SV tham dự HTKH cấp trường “Tái cấu trúc hoạt động kinh doanh và chuỗi giá trị của các doanh nghiệp trong bối cảnh bình thường mới” tổ chức ngày 07/06/2022 tại đây.

6.QĐ công nhận 06 SV tham gia trợ giảng môn PTKNNN tại đây.

7. QĐ công nhận CTV Viện KT&KDQT tại đây.

8.QĐ công nhận 05 SV đã hỗ trợ Viện trong việc dựng Video giới thiệu về Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế tại đây.

9. QĐ công nhận 15 SV tham gia hỗ trợ tổ chức tọa đàm GSBF tại đây.