THỂ LỆ CHÍNH THỨC CỦA CUỘC THI “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2017″

611
THỂ LỆ CHÍNH THỨC CỦA CUỘC THI
“SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2017″
(Để xem thể lệ đầy đủ mời bạn click vào link: https://goo.gl/SRDwEl)
I. CÁC QUY ĐỊNH CỦA CUỘC THI
1. Các quy định chung

 

 • Cơ sở 2, cơ sở Quảng Ninh và các Khoa chuyên ngành (K.KT&KDQT, K.KTQT, K.QTKD, K.TCNH, Khoa Luật, Tiếng Anh thương mại, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Trung, Tiếng Pháp) được tính là đơn vị tương đương nhau (dưới đây gọi tắt là Đơn vị).;
 • Cuộc thi được tổ chức ở cấp đơn vị và cấp Trường;
 • Mỗi giảng viên chỉ được hướng dẫn không quá 5 đề tài;
 • Các cá nhân được phân công hướng dẫn hoặc chấm công trình phải là các giảng viên hoặc các chuyên gia có trình độ từ Thạc sĩ trở lên và có chuyên môn phù hợp với đề tài;
 • Sinh viên tham dự Cuộc thi bằng các đề tài nghiên cứu độc lập do cá nhân hoặc nhóm (tối đa không quá 5 người), đồng thời phải xác định và ghi rõ họ, tên sinh viên là trưởng nhóm, các đề tài tham gia cuộc thi phải phù hợp với chương trình đào tạo của Trường và khả năng nghiên cứu của sinh viên;
 • Yêu cầu các nhóm tham dự cuộc thi có mặt đầy đủ các buổi tập huấn, đào tạo hỗ trợ các nhóm sinh viên tham gia cuộc thi, khuyến khích tất cả các thành viên trong nhóm tham dự (trong trường hợp nhóm không thể tham dự đầy đủ phải cử ít nhất 1 thành viên của nhóm đi đại diện);
 • Các công trình như luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp, báo cáo thực tập giữa khoá, thu hoạch thực tập tốt nghiệp và các công trình đã dự thi các năm trước không được gửi tham dự Cuộc thi;
 • BTC có quyền loại các công trình bị phát hiện sao chép từ các công trình khác mà không trích dẫn theo quy định và các công trình vi phạm thể lệ cuộc thi.
2. Các yêu cầu đối với công trình dự thi
2.1. Lĩnh vực của các công trình dự thi (theo Thông tư số 18/2016/TT-BGD&ĐT ngày 22/6/2016, v/v Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”)
Khoa học xã hội: Tâm lý học, kinh tế và kinh doanh, khoa học giáo dục, xã hội học, pháp luật, khoa học chính trị, địa lý kinh tế và xã hội, thông tin đại cương và truyền thông, khoa học xã hội khác
2.2. Quy định về nội dung công trình dự thi
Công trình nghiên cứu có thể gồm nhiều chương nhưng phải đảm bảo những nội dung chính sau:
 • Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu và tổng quan về tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài; Mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu.
 • Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài, nguồn số liệu/dữ liệu
 • Các kết quả nghiên cứu đạt được (các kết quả nghiên cứu và đánh giá về các kết quả này, độ tin cậy, ý nghĩa khoa học, hiệu quả kinh tế xã hội, phạm vi áp dụng các kết quả nghiên cứu…).
 • Tài liệu tham khảo và Phụ lục (nếu có).

 

2.3. Quy định về hình thức trình bày
 • Công trình dự thi có thể được viết bằng một trong các thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp, Nhật, Trung, Nga nộp tham dự cuộc thi cấp trường. Tùy thuộc vào điều kiện thực tế, các đơn vị có thể hạn chế ngôn ngữ tại cuộc thi cấp đơn vị.
 • Trong trường hợp Ban tổ chức yêu cầu, các công trình cần phải có bản dịch ra tiếng Việt khi nộp tham dự cuộc thi cấp Trường. Nhà trường sẽ hỗ trợ các công trình cần dịch ra tiếng Việt theo các quy định hiện hành của Nhà trường;
 • Công trình dự thi phải được đánh máy và in một mặt trên khổ giấy A4 (210 x 297), Font chữ Times New Roman cỡ chữ 13 của hệ soạn thảo Microsoft Word hoặc tương đương: mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,3 đến 1,5 lines: lề trái 3 cm; lề trên, lề dưới, lề phải 2 cm, số thứ tự của trang in ở chính giữa trang, phía trên. Yêu cầu đóng bìa mềm màu xanh, bìa ngoài mica (không đóng bìa cứng và mạ chữ vàng);
 • Công trình không dài quá 80 trang (không kể phụ lục và tài liệu tham khảo) bao gồm Lời nói đầu, các chương và Kết luận. Tài liệu tham khảo và phụ lục (nếu có) tối đa là 50 trang. Ngoài ra công trình có thể có thêm các trang tóm tắt nội dung, trang về danh mục từ viết tắt, trang danh mục bảng biểu, các trang mục lục. Các trang này đánh số thứ tự riêng và được đặt trước Lời nói đầu;
 • Các phần, chương, mục, tiểu mục… phải được phân định rõ và đánh số thứ tự một cách thống nhất. Các công thức cần viết rõ ràng và nên dùng các ký hiệu thông dụng. Các ký hiệu hoặc chữ viết tắt không thông dụng phải được chú giải rõ ràng;
 • Các hình vẽ, bảng biểu, hình ảnh, sơ đồ minh hoạ cần đánh số thứ tự kèm theo chú thích và nguồn trích dẫn;
 • Trích dẫn được trình bày theo kiểu Harvard;
 • Tên các tác giả nước ngoài nêu trong công trình phải viết theo đúng tiếng nước đó;
 • Không gạch dưới các câu trong công trình hoặc trình bày chữ viết một cách đặc biệt. Không viết lời cảm ơn, không ký tên cũng như nêu tên tác giả và Người hướng dẫn trong công trình;
 • Trang bìa được đóng và ghi các thông tin theo mẫu cho sẵn
 • Mỗi công trình bắt buộc đính kèm 02 trang bìa phụ để rời, không đóng vào công trình, ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu.

 

II – TRÌNH TỰ THỰC HIỆN
 • Phòng Quản lý khoa học phối hợp với CLB SVNCKH cơ sở 1 (sau đây gọi tắt là YRC) tổ chức Tọa đàm Phát động Cuộc thi SVNCKH 2016 tại cơ sở 1; Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế cơ sở 2 phối hợp với CLB SVNCKH cơ sở 2 (Sau đây gọi tắt là RCS) tổ chức phát động Cuộc thi SVNCKH 2016 tại cơ sở 2; Ban Quản lý khoa học và Công tác chuyên môn cơ sở Quảng Ninh tổ chức phát động tại cơ sở Quảng Ninh.
Thời gian thực hiện: ngày 15/03/2017
 • Các đơn vị thông báo cho sinh viên đơn vị mình về kế hoạch tổ chức cuộc thi SVNCKH trên website của đơn vị hoặc tổ chức phát động riêng trong từng đơn vị tùy theo nhu cầu sau khi Nhà trường chính thức phát động Cuộc thi.
 • Sinh viên nộp đơn đăng ký tham dự cuộc thi online tại fanpage YRC (cơ sở 1) và RCS (cơ sở 2) và tại Ban Quản lý Khoa học và Công tác chuyên môn (cơ sở Quảng Ninh). YRC và RCS chuyển phiếu đăng ký và danh sách đăng ký theo đúng chuyên ngành về các Đơn vị đăng ký tương ứng, công bố danh sách cho các nhóm sinh viên dự thi biết Đơn vị quản lý của mình.
Thời gian thực hiện: từ ngày 15/03/2017 đến 09/04/2017
 • Các Khoa phân công giáo viên hướng dẫn sinh viên và thông báo cho sinh viên tên, địa chỉ liên hệ của giảng viên hướng dẫn. Sau khi có đầy đủ thông tin, đơn vị gửi bản tổng hợp gồm danh sách tên sinh viên thực hiện, tên GVHD cho Phòng QLKH để cung cấp thông tin.
Lưu ý: Các khoa có thể mời giảng viên của các khoa khác hoặc các giảng viên, chuyên gia ngoài trường cho phù hợp với ý tưởng đề xuất của sinh viên.
Thời gian thực hiện: chậm nhất đến ngày 18/04/2017
 • Sau khi sinh viên và giảng viên đã tiến hành thực hiện công trình được 1 tháng, các khoa gửi danh sách chính thức gồm danh mục tên đề tài, nhóm sinh viên, GVHD cho Phòng QLKH.
Thời gian thực hiện: chậm nhất đến ngày 18/05/2017
 • Phòng QLKH và YRC tổ chức các lớp tập huấn cho SV tham gia cuộc thi theo các đợt tùy theo chủ đề tập huấn
 • Trong quá trình thực hiện, Phòng QLKH phối hợp cùng các khoa tham gia cuộc thi kiểm tra tiến độ các nhóm nghiên cứu để có các biện pháp điều chỉnh cũng như hỗ trợ kịp thời
 • Đến thời gian kết thúc cuộc thi ở cấp đơn vị, sinh viên nộp 02 quyển cho đơn vị của mình, các đơn vị tổ chức chấm song song, độc lập 2 vòng. Nếu 2 vòng chấm điểm công trình chênh nhau từ 20 điểm trở lên, đơn vị tổ chức chấm độc lập vòng 3. Điểm cuối cùng xét giải cấp đơn vị là điểm trung bình cộng của các vòng chấm. Đơn vị chọn các công trình đạt không dưới 70/100 điểm theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp để gửi dự thi Cuộc thi cấp trường theo tỷ lệ quy định như sau:
 • Đối với đơn vị có từ 5 đề tài trở xuống nộp xét giải cấp đơn vị: chọn tối đa 1 đề tài nộp dự thi cấp Trường
 • Đối với đơn vị có trên 5 đề tài nộp xét giải cấp đơn vị: chọn tối đa 20% tổng số quyển nộp xét giải ở cấp đơn vị nhưng không quá 10 công trình nộp dự thi cấp trường.
 • Yêu cầu GV chấm công trình không ghi chú hoặc chấm điểm thẳng vào quyển dự thi để có thể sử dụng tiếp quyển đề tài cho các vòng sau.
Thời gian thực hiện:
– Thu đề tài: từ ngày 01 đến 04/08/2017
– Tổ chức chấm và lựa chọn công trình tham dự giải cấp trường: từ 04 – 22/08/2017
 • Các đơn vị công bố danh sách đạt giải cấp đơn vị (có thể trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho sinh viên đạt giải tùy vào nhu cầu và khả năng của từng Khoa).
Thời gian thực hiện: 25/08/2017
 • Các đơn vị nộp danh sách sinh viên cùng 3 quyển cho mỗi đề tài cho phòng QLKH để đăng ký tham dự cuộc thi cấp Trường: ngày 31/08/2016
Các đề tài được lựa chọn dự thi cấp trường có thể được góp ý chỉnh sửa theo hướng dẫn của đơn vị trước khi nộp bản cuối cùng cho phòng QLKH để tham dự cuộc thi cấp Trường.
Thời gian thực hiện: ngày 31/08/2017
 • BTC cuộc thi cấp Trường tổ chức chấm phản biện để đánh giá công trình.
Thời gian thực hiện: từ 01/09 đến 15/09/2017
 • Vòng chung kết cuộc thi cấp trường sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ 20/09 đến 29/09/2017
 • Kết thúc cuộc thi cấp Trường, các công trình xuất sắc sẽ được lựa chọn theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp đến chỉ tiêu mà Bộ GD và ĐT cho phép để gửi tham dự cuộc thi cấp Bộ
Thời gian thực hiện: theo thông báo của BGH&ĐT
Đơn đăng ký: http://yrc-ftu.com/svnckh2017-dang-ky.php Thời gian đăng kí: 19/3 – 9/4/2017
Thông tin liên hệ:
– Email: svnckh@gmail.com