Hội thảo khoa học: Đảm bảo chất lượng và phát triển chương trình đào tạo tại Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế

309

Trước xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đòi hỏi hệ thống giáo dục giáo dục Việt Nam phải đổi mới cách quản lí, Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế đã tổ chức hội thảo “Hội thảo khoa học: Đảm bảo chất lượng và phát triển chương trình đào tạo tại Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế”. Hội thảo được tổ chức với triết lí lấy sinh viên làm trung tâm, lấy chuẩn đầu ra làm tiêu chí cho việc đào tạo.

Nội dung Hội thảo gồm hai phần: Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học & Phát triển chương trình đào tạo. Hội thảo đã nhận được nhiều đóng góp chất lượng cao từ các giảng viên, các nhà khoa học và các chuyên gia trong và ngoài nước. Nhiều bài viết giải quyết tốt mục tiêu đề ra của hội thảo đồng thời là nguồn tư liệu tham khảo giá trị cho công tác nghiên cứu và giảng dạy tại các trường đại học tại Việt Nam.