Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học 2018

501

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học 2018 trường Đại học Ngoại thương. Chi tiết xem tại đây

Thể lệ Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học 2018 trường Đại học Ngoại thương. Chi tiết xem tại đây.