Kết quả cuộc thi SVNCKH trường ĐHNT năm 2013-2014

649

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾT QUẢ CUỘC THI

‘‘SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG NĂM 2014’’

STT

Tên đề tài

Kết quả

1 Phát triển sản phẩm du lịch tâm linh tại quần thể Chùa Bái Đính- Ninh Bình

Cấp Trường: Giải Nhất

Gửi Bộ: Giải KK

2 Tác động của chính sách lãi suất đến lạm phát tại Việt Nam

Cấp Trường: Giải Nhất

Gửi Bộ: Giải Ba

3 Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo chương trình tiên tiến và chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh khối Kinh tế

Cấp Trường: Giải Nhì

Gửi Bộ: Giải Ba

4 Điều khoản Force Majeure và Hardship trong hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế và một số lưu ý đối với doanh nghiệp Việt Nam

Cấp Trường: Giải Nhì

Gửi Bộ: Giải Nhì

5 Hoạt động marketing xã hội về vấn đề tiết kiệm nguồn nước tại thành phố Hồ Chí Minh

Cấp Trường: Giải Nhì

Gửi Bộ: Giải Nhì

6 Nghiên cứu ảnh hưởng của vấn đề sở hữu chéo đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam giai đoạn 2004 – 2012

Cấp Trường: Giải Nhì

Gửi Bộ: Giải Ba

7 Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tập trung thương mại của Việt Nam với TPP

Giải Ba

8 Hành vi và thói quen tiêu dùng hàng may mặc tại TP.HCM

Giải Ba

9 Những hạn chế trong vấn đề thương mại hoá các kết quả nghiên cứu khoa học ở Việt Nam giai đoạn 2006-2013 và hướng giải quyết

Giải Ba

10 Quản lý doanh nghiệp theo định hướng thị trường của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.Hồ Chí Minh trước ngưỡng cửa TPP

Giải Ba

11 Tình hình nghiên cứu thị trường của các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu cà phê nhân tại tỉnh Đắk Lắk hiện nay

Giải Ba

12

Triển vọng quan hệ hàng hoá của Việt Nam với các nước trong khuôn khổ Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương

Giải Ba

13 Ứng dụng ảnh hưởng của mạng xã hội Facebook để tác động vào hành vi tiêu dùng của giới trẻ

Giải Ba

14 Ảnh hưởng của thông tin bất cân xứng tới chi phí vốn cổ phần của doanh nghiệp niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam

Giải khuyến khích

15 Các giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị chè trồng tại tỉnh Phú Thọ

Giải khuyến khích

16 Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên khối ngành kinh tế tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Giải khuyến khích

17 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn ngân hàng thương mại của khách hàng cá nhân ở TP.HCM

Giải khuyến khích

18

Chiến lược Marketing xanh áp dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh thức ăn nhanh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giải khuyến khích

19 Cộng đồng kinh tế ASEAN – Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp tư nhân Việt Nam

Giải khuyến khích

20 Crowdfunding – giải pháp huy động vốn cho các doanh nghiệp/dự án vừa và nhỏ ở Việt Nam

Giải khuyến khích

21 Đánh giá chất lượng dịch vụ điện tử bằng thang đo E-S-QUAL, ứng dụng cho dịch vụ Ngân hàng điện tử (Internet Banking) tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Giải khuyến khích

22 Đánh giá hiệu quả của việc áp dụng pháp luật điều chỉnh thoả thuận hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực bảo hiểm và ngân hàng tại Việt Nam bằng phương pháp kinh tế học pháp luật

Giải khuyến khích

23 Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng thường xuyên tại một số hệ thống siêu thị kinh doanh tổng hợp trên địa bàn Hà Nội

Giải khuyến khích

24 Điều kiện hình thành và phát triển dịch vụ chơi họ vào hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Giải khuyến khích

25 Độc quyền quản lý vàng miếng

Giải khuyến khích

26 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động mua bán, sáp nhập, hợp nhất ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Giải khuyến khích

27 Giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế với thương nhân Hoa Kì theo Công ước Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế và một số lưu ý đối với doanh nghiệp Việt Nam

Giải khuyến khích

28 Giải quyết tranh chấp về tiền lãi do chậm thanh toán trong hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế

Giải khuyến khích

29 Hoàn thiện hoạt động Marketing mix trong cung ứng dịch vụ cho khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Giải khuyến khích

30 Hoạt động tuyển dụng thông qua chương trình Quản trị viên tập sự (Management Trainee) tại các tập đoàn đa quốc gia ở Việt Nam

Giải khuyến khích

31 Khai thác quyền sở hữu trí tuệ nhằm phát triển công nghệ xanh ở Việt Nam

Giải khuyến khích

32 Kinh nghiệm phát triển thương mại công bằng đối với mặt hàng gạo của Thái Lan và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Giải khuyến khích

33 Mô hình phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tới xuất khẩu thủy sản ở Việt Nam

Giải khuyến khích

34 Những nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu vốn và ứng dụng lí thuyết vào thực tế Việt Nam

Giải khuyến khích

35

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2004-2012

Giải khuyến khích

36

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng nước giải khát không cồn tại thành phố Hồ Chí Minh

Giải khuyến khích

37 Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

Giải khuyến khích

38

Phát triển loại hình du lịch sinh thái nhằm thu hút khách du lịch quốc tế đến Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Giải khuyến khích

39

Phát triển mô hình công ty cổ phần môi giới lúa gạo tại tỉnh An Giang

Giải khuyến khích

40 Sử dụng trọng tài thương mại tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Hà Nội

– Thực trạng và giải pháp

Giải khuyến khích

41 Sự tồn tại và hiệu quả của kênh tín dụng ngân hàng ở Việt Nam

Giải khuyến khích

42 Tác động của cam kết gỡ bỏ hàng rào thuế quan của hiệp định TPP tới nông nghiệp Việt Nam

Giải khuyến khích

43 Thực trạng bán hàng đa cấp ở Việt Nam hiện nay và một số giải pháp đề xuất

Giải khuyến khích

44 Thực trạng sinh viên tham gia kinh doanh đa cấp và giải pháp nâng cao hiểu biết của sinh viên về việc tham gia kinh doanh đa cấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay.

Giải khuyến khích

45 Tranh chấp về vấn đề hàng hoá không phù hợp với hợp đồng trong hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế và một số lưu ý đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Giải khuyến khích

46

Ứng dụng mô hình Marketing mix vào phát triển sản phẩm tiêu dùng nhanh thân thiện môi trường ở Thành phố Hồ Chí Minh

Giải khuyến khích

Số lượng đề tài đạt giải Nhất

02 đề tài

Số lượng đề tài đạt giải Nhì

04 đề tài

Số lượng đề tài đạt giải Ba

07 đề tài

Số lượng đề tài đạt giải Khuyến khích

33 đề tài

Tổng cộng

46 đề tài

T/M BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. BÙI NGỌC SƠN