K59 CLC Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng thăm quan thực tế Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC

779

Vào ngày 21/1/2021, sinh viên K59 CLC Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế đã có chuyến tham quan thực tế tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC. Trong buổi thăm quan thực tế, các em sinh viên được nghe giám đốc nhà máy Lưu Văn Tiến chia sẻ về hoạt động quản lý chuỗi cung ứng của công ty, tầm quan trọng của việc quản lý chuỗi cung ứng trong việc đảm bảo sản xuất không gián đoạn, đảm bảo tiến độ hợp đồng, giảm chi phí sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm.

Giám đốc Tiến và phó giám đốc phụ trách sản xuất Vịnh đã dành nhiều thời gian trả lời câu hỏi của các bạn sinh viên về thực tiễn kinh doanh, mối quan hệ chặt chẽ giữa sản xuất và kinh doanh, đặc biệt là những vấn đế thực tiễn liên quan tới thoả thuận, ký kết hợp đồng và đảm bảo năng lực sản xuất trong thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ cam kết.

Một số hình ảnh của chuyến tham quan