Hội thảo Khoa học “Báo cáo tác động của covid-19 đến xuất khẩu một số ngành hàng của Việt Nam”

326

Trong khuôn khổ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ (Bộ GD&ĐT): “Đánh giá tác động của đại dich Covid-19 đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam, giải pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, mã số B2021-NTH-03, ngày 30/05/2023 Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế đã tổ chức buổi Hội thảo Khoa học  “Báo cáo tác động của covid-19 đến xuất khẩu một số ngành hàng của Việt Nam” tại B509 – Trường Đại học Ngoại thương.

Tham dự Hội thảo có sự tham gia của các diễn giả: TS. Lê Hồng Việt – Phó Viện trưởng Viện NC Phụ nữ, Phó Tổng biên tập Tạp chí khoa học Học viện Phụ nữ; ThS. Đinh Thị Thanh Long –  Giảng viên khoa KDQT, Học viện Ngân hàng; TS. Hoàng Hương Giang – Giảng viên trường Đại học Ngoại thương.

Về phía trường Đại học Ngoại thương có sự tham gia của: ThS Nguyễn Hữu Thật – Phòng Quản lý Khoa học; TS Vũ Thị Minh Ngọc – Giảng viên Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, chủ nhiệm đề tài; TS Đỗ Ngọc Kiên- Trưởng Bộ môn Kinh tế và Quản lý; TS Nguyễn Minh Phúc – Giảng viên Bộ môn logistics và quản lý chuỗi cung ứng; thành viên đề tài và cùng nhiều thầy cô giáo Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế. Hội thảo cũng đã thu hút được sự tham gia của đông đảo các bạn sinh viên trường Đại học Ngoại thương.

Ngay sau phần phát biểu khai mạc của TS Vũ Thị Minh Ngọc, Hội thảo đã được lắng nghe những bài tham luận của các diễn giả.

Mở đầu là bài tham luận của TS. Lê Hồng Việt – Phó Viện trưởng Viện NC Phụ nữ, Phó Tổng biên tập Tạp chí khoa học Học viện Phụ nữ, về thực trạng hoạt động xuất nhập khẩu thép Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19, cũng như ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến hoạt động xuất nhập khẩu thép Việt Nam và đề xuất các giải pháp.

Lê Hồng Việt – Phó Viện trưởng Viện NC Phụ nữ, Phó Tổng biên tập Tạp chí khoa học Học viện Phụ nữ trình bày tham luận “ Xuất nhập khẩu thép Việt Nam trong và sau đại dịch Covid 19: thực trạng và giải pháp”.

Tiếp nối chương trình, ThS. Đinh Thị Thanh Long trình bày nội dung bài báo cáo tham luận về thực trạng hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc trong bối cảnh đại dịch Covid-19, các biện pháp phi thuế quan của Trung Quốc đối với hàng thủy sản nhập khẩu, cơ hội và thách thức đối với hoạt động xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Trung Quốc và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc.

ThS. Đinh Thị Thanh Long –  Giảng viên khoa KDQT, Học viện Ngân hàng trình bày tham luận “Xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường Trung Quốc trong bối cảnh đại dịch Covid – 19”

Tại Hội thảo, TS Hoàng Hương Giang – Giảng viên Trường Đại học Ngoại thương đã trình bày bài tham luận về đánh giá sự phù hợp của các chính sách biện pháp của Chính phủ trong đại dịch Covid-19 với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp.

TS Hoàng Hương Giang – Giảng viên Trường Đại học Ngoại thương trình bày bài tham luận “Xuất nhập khẩu trong bối cảnh đại dịch Covid 19: giải pháp từ phía Chính phủ”

Hội thảo khép lại với phần thảo luận sôi nổi giữa các diễn giả và người tham dự. TS Vũ Thị Minh Ngọc gửi làm cảm ơn đến các vị diễn giả và các thầy cô đã tham gia Hội thảo góp nên thành công của Hội thảo.