Công đoàn Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế hưởng ứng phong trào ” Thể dục, thể thao đẩy lùi Covid”

295
Cùng với sự phát triển đi lên của Trường Đại học Ngoại thương, trong gần 60 năm qua, tổ chức Công đoàn của trường Đại học Ngoại thương đã ngày càng vững mạnh và phát triển về mọi mặt. Có thể nói, trong những thành quả mà trường Đại học Ngoại thương có được ngày hôm nay, có một phần đóng góp không nhỏ của mỗi một đoàn viên Công đoàn.
Để hưởng ứng phong trào đó Công đoàn Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế lan toả tinh thần thể thao chiến thắng đại dịch Covid!
Bên cạnh làm việc và học tập online, mỗi chúng ta cần duy trì nếp sống lành mạnh, nâng cao thể chất để có sức mạnh chiến thắng dịch bệnh. Cùng các thầy cô Viện KT&KDQT tập thể dục hưởng ứng cuộc thi FTU Workout Competition của Trường Đại học Ngoại Thương và xây dựng thói quen thể dục thể thao tại nhà trong mùa dịch này nhé!

Các hoạt động diễn ra của Viện được đăng tải và chia sẻ trên Website và Fanpage.