Chương trình cử nhân tiên tiến Kinh tế đối ngoại

3793

GIỚI THIỆU CHUNG

Chương trình tiên tiến ngành kinh tế, chuyên ngành kinh tế đối ngoại, là kết quả hợp tác giữa trường Đại học Ngoại thương và Đại học tổng hợp bang Colorado, Hoa Kỳ (Colorado State University – CSU). Sau khi tốt nghiệp ra trường, sinh viên có thể đáp ứng tốt các yêu cầu làm việc tại Bộ, ngành, các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh; cơ quan nghiên cứu, đào tạo về lĩnh vực kinh tế và kinh doanh quốc tế; các tập đoàn, tổng công ty; các doanh nghiệp xuất nhập khẩu; các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; các ngân hàng; các công ty liên doanh quốc tế, các công ty công nghệ,…

LỢI ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 • Là chương trình tiên tiến đầu tiên trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại ở Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tài trợ. Chương trình đào tạo xây dựng theo chuẩn quốc tế dựa trên chương trình đào tạo của CSU – một trong những trường đại học công lập hàng đầu của Hoa Kỳ.
 • Sinh viên được định hướng nghề nghiệp và khám phá khả năng của mình thông qua các học phần với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành từ CSU và các trường đối tác trên toàn thế giới.
 • Sinh viên có thể nhận bằng tốt nghiệp của trường Đại học Ngoại thương (với chuyên ngành chính là Kinh tế đối ngoại và chuyên ngành phụ Kinh doanh) kèm chứng chỉ của CSU hoặc chuyển tiếp học năm cuối tại CSU và nhận bằng tốt nghiệp của cả hai trường Đại học Ngoại thương và CSU.
 • Sinh viên sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động trao đổi và chuyển tiếp sang các trường đại học danh tiếng như Đại học Colorado – CSU (Hoa Kỳ), Đại học Huddersfield (Anh), Đại học Bournemouth (Anh), Đại học Northeastern (Hoa Kỳ),… với các mức học bổng và ưu đãi học phí theo thỏa thuận ký kết giữa trường Đại học Ngoại thương và các đối tác.

CƠ HỘI

 • Học bổng của CSU khi sang CSU học tập: Sinh viên FTU học chuyển tiếp tại CSU được nhận học bổng bằng 30% học phí
 • Cơ hội nhận học bổng của trường Đại học Ngoại thương
 • Cơ hội nhận học bổng của các nhà tài trợ, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.

MỘT SỔ MÔN HỌC TIÊU BIỂU

 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Marketing căn bản
 • Kế toán căn bản
 • Quản trị căn bản
 • Nguyên lý tài chính
 • Các vấn đề pháp luật và đạo đức trong kinh doanh
 • Lịch sử các học thuyết kinh tế
 • Kinh tế kinh doanh
 • Kinh tế quốc tế
 • Quan hệ khách hàng trong kinh doanh
 • Thuận lợi hóa thương mại
 • Thị trường và các định chế tài chính
 • Truyền thông trong kinh doanh quốc tế
 • Thương hiệu trong kinh doanh quốc tế
 • Kinh doanh quốc tế
 • Logistics và vận tải quốc tế
 • Giao dịch thương mại quốc tế
 • Chính sách thương mại quốc tế
 • Marketing quốc tế
 • Đầu tư quốc tế
 • Sở hữu trí tuệ
 • Thương mại điện tử
 • Bảo hiểm và quản lý rủi ro