Chương trình cử nhân Chất lượng cao Kinh tế đối ngoại

1766

GIỚI THIỆU CHUNG

 • Chương trình chất lượng cao Kinh tế đối ngoại giảng dạy bằng tiếng Anh được xây dựng từ năm 2007 trên cơ sở Chương trình tiên tiến hợp tác giữa Trường Đại học Ngoại thương và Đại học Tổng hợp bang Colorado (Hoa Kỳ) và kinh nghiệm 60 năm giảng dạy chuyên sâu của Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế.
 • Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể đảm nhận các công việc liên quan tới lĩnh vực kinh tế đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế; các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các ngân hàng thương mại, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các công ty quốc tế, các tổ chức quốc tế, các cơ quan quản lý nhà nước liên quan.

LỢI ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 • Chương trình áp dụng phương pháp giảng dạy tiên tiến với tiếng Anh là ngôn ngữ chính trong tất cả các hoạt động giảng dạy và học tập, môi trường học tập tích cực với nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích.
 • Sinh viên của chương trình được ưu tiên xét tuyển thực tập cũng như ưu tiên về cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp, tổ chức là đối tác của trường Đại học Ngoại thương.
 • Sinh viên sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động trao đổi và chuyển tiếp sang các trường đại học danh tiếng như Đại học Colorado – CSU (Hoa Kỳ), Đại học Hudderfield (Anh), Đai học Bournemouth (Anh), Đại học Northeastern (Hoa Kỳ) – với các mức học bổng và ưu đãi học phí theo thỏa thuận ký kết giữa trường Đại học Ngoại thương và các đối tác.
 • Sinh viên sẽ có cơ hội học tập và nghiên cứu trong môi trường đa văn hóa với sự tham gia học tập của các sinh viên nước ngoài từ các trường đối tác.
 • Chương trình luôn nhận được sự ưu tiên trong đảm vảo chất lượng đối với cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giảng viên của Nhà trường.

CƠ HỘI

 • Học bổng của CSU khi sang CSU học tập: Sinh viên FTU học chuyển tiếp tại CSU được nhận học bổng bằng 30% học phí hoặc tham gia các chương trình học chuyển tiếp tại các trường đại học nước ngoài – là đối tác của trường Đại học Ngoại thương
 • Cơ hội nhận học bổng của trường Đại học Ngoại thương
 • Cơ hội nhận học bổng của các nhà tài trợ, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.

MỘT SỔ MÔN HỌC TIÊU BIỂU

 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Chính sách thương mại quốc tế
 • Quản trị học
 • Marketing căn bản
 • Nguyên lý kế toán
 • Kinh tế quốc tế
 • Kinh tế kinh doanh
 • Tài chính quốc tế
 • Truyền thông trong kinh doanh quốc tế
 • Thương hiệu trong kinh doanh quốc tế
 • Thực hành lập dự án kinh doanh quốc tế
 • Giao dịch thương mại quốc tế
 • Logistics và vận tải quốc tế
 • Marketing quốc tế
 • Quản lý rủi ro và bảo hiểm
 • Kinh doanh quốc tế
 • Thanh toán quốc tế
 • Đầu tư quốc tế
 • Thương mại điện tử
 • Luật thương mại quốc tế
 • Sở hữu trí tuệ