Giới thiệu về chương trình cử nhân chuyên ngành Thương mại quốc tế – Hệ tiêu chuẩn

2537

GIỚI THIỆU CHUNG

Chương trình đào tạo đại học hệ tiêu chuẩn, ngành Kinh tế, chuyên ngành Thương mại quốc tế đào tạo ra những sinh viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt; kiến thức chuyên môn toàn diện, kỹ năng thực hành cơ bản thuộc ngành kinh tế có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề về thương mại quốc tế và xuất nhập khẩu; có ý thức phục vụ cộng đồng và làm việc được trong môi trường hội nhập quốc tế; sử dụng thành thạo tin học văn phòng và một trong các ngoại ngữ là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Nga.

LỢI ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 • Những sinh viên tốt nghiệp có khả năng tự học suốt đời, học tiếp các chương trình đào tạo sau đại học trong và ngoài nước các chuyên ngành kinh tế, kinh doanh, học liên thông, tham gia hoạt động trao đổi học tập và thực hành tại các trường đại học trên thế giới, đặc biệt tại các trường đối tác của Đại học Ngoại thương theo chương trình 2+2 hoặc 3+1; có cơ hội làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại quốc tế, các tập đoàn đa và xuyên quốc gia, các công ty xuất nhập khẩu, các đại diện thương mại của nước ngoài hay các tham tán thương mại của Việt Nam ở nước ngoài, hiệp hội ngành nghề, các tổ chức định chế quốc tế với các vị trí việc làm liên quan đến thương mại hàng hoá và dịch vụ, hoạch định chính sách thương mại quốc tế, marketing, nghiên cứu và phát triển thị trường.
 • Giáo viên tham gia giảng dạy chương trình đều có trình độ từ thạc sỹ trở lên với các chuyên ngành Kinh tế/ Kinh doanh/ QTKD/ Thương mại/ Tài chính Ngân hàng/ Marketing, có chuyên môn tốt về Kinh tế và kinh doanh; có năng lực giảng dạy tốt và lòng yêu nghề; áp dụng tốt phương pháp giảng dạy tích cực, lấy học sinh là trung tâm; áp dụng các hình thức thực hành như: thảo luận nhóm, thực hành tại cơ sở thực hành của trường, khảo sát thực tế tại cơ quan, doanh nghiệp và viết báo cáo.
 • Ngoài ra, sinh viên còn được lựa chọn chương trình đào tạo riêng cho mình dưới sự tư vấn, đề xuất của cố vấn học tập.
 • Môi trường học tập tích cực với nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích.

CƠ HỘI

 • Cơ hội nhận học bổng của Đại học Ngoại thương
 • Cơ hội nhận học bổng của các nhà tài trợ, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.
 • Tham gia các chương trình học chuyển tiếp tại các trường đại học nước ngoài – là đối tác của trường Đại học Ngoại thương.
 • Học tiếp các chương trình đào tạo sau đại học trong và ngoài nước.

MỘT SỔ MÔN HỌC TIÊU BIỂU

 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Quan hệ kinh tế quốc tế
 • Chính sách thương mại quốc tế
 • Marketing căn bản
 • Truyền thông trong kinh doanh quốc tế
 • Thương hiệu trong kinh doanh quốc tế
 • Thuế và hệ thống thuế
 • Thực hành lập dự án kinh doanh quốc tế
 • Giao dịch thương mại quốc tế
 • Logistics và vận tải quốc tế
 • Marketing quốc tế
 • Quản lý rủi ro và bảo hiểm
 • Kinh doanh quốc tế
 • Đầu tư quốc tế
 • Thương mại dịch vụ
 • Luật thương mại quốc tế
 • Sở hữu trí tuệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trường Đại học Ngoại Thương

Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, tầng 2 nhà B (B215)

Điện thoại: 02437750383 ext 512/515

0983262267

Email: ktkdqt@ftu.edu.vn

toanvt@ftu.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/vienktkdqt.ftu/

Website: ktkdqt.ftu.edu.vn