CÁC NGÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2022

946
CÁC NGÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2022

Năm 2022, trường Đại học Ngoại Thương chính thức tổ chức tuyển sinh với các chương trình Đào tạo chính quy dưới đây.
Bên cạnh các chương trình Đào tạo chính quy tương tự như năm 2021, Nhóm ngành Marketing chính thức được Nhà trường bổ sung vào chương trình giảng dạy. Cụ thể, Trụ sở chính Hà Nội tuyển sinh Chương trình ĐHNNQT Marketing số; Cơ sở II – TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh Chương trình ĐHNNQT Truyền thông Marketing tích hợp.
Ngoài ra, Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế tại Trụ sở chính Hà Nội cũng tổ chức tuyển sinh Chương trình CLC Kinh doanh số mới vào năm nay.
Các thí sinh, phụ huynh học sinh đang quan tâm về việc nghiên cứu các Nhóm ngành, chuyên ngành tại trường Đại học Ngoại Thương có thể tham khảo! (Tại đây)
_____________________________________
Thông tin Tuyển sinh Trường Đại học Ngoại thương xem chi tiết tại:
Website nhà trường: http://ftu.edu.vn/
Website Phòng Quản lý đào tạo: http://qldt.ftu.edu.vn/
Fanpage Diễn đàn sinh viên Trường Đại học Ngoại thương FTU Forum: https://www.facebook.com/ForumFTU/
Page Tuyển sinh Trường Đại học Ngoại thương: https://www.facebook.com/TuyensinhFTU