Các ngành học bậc sau đại học

1601

Hiện nay Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế đang giảng dạy bậc sau đại học các ngành sau:


1. Bậc Cao học

Gồm 3 ngành:

  • Kinh doanh thương mại
  • Quản lý kinh tế
  • Kinh tế quốc tế

2. Bậc Tiến sỹ

Gồm 1 ngành: Kinh tế quốc tế