BUỔI TỔNG KẾT CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA VIỆN KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ NĂM HỌC 2023-2024

94

Ngày 02/04/2024, Viện KT&KDQT đã tổ chức chương trình “Tổng kết kiểm định các chương trình Đào tạo của Viện KT&KDQT năm học 2023-2024” sau khi nhận được những kết quả và khuyến nghị của Tổ chức đánh giá ngoài về việc kiểm định 2 chương trình thạc sĩ Kinh doanh Thương mại và thạc sĩ Quản lý Kinh tế.

Hiện nay Viện KT&KDQT đang phụ trách chuyên môn của 8 CTĐT bậc đại học; 2 CTĐT Thạc sỹ và 1 CTĐT Tiến sỹ (phối hợp cùng khoa Kinh tế quốc tế). Cho đến thời điểm hiện nay, Viện đã hoàn thành kiểm định 07 CTĐT, trong đó 03 chương trình đã hoàn thành kiểm định theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT; 04 chương trình đã hoàn thành kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA. Sau khi nhận được những kết quả và khuyến nghị của Tổ chức đánh giá ngoài, Viện KT&KDQT cam kết sẽ cùng các bộ phận có liên quan đưa ra các kế hoạch cải tiến nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của 02 chương trình này trong thời gian tới.

Ảnh: Các thành phần tham dự Buổi tổng kết

Tham dự Buổi Tổng kết có TS. Nguyễn Phúc Hiền – Giám đốc Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng; TS. Nguyễn Văn Cảnh – Phó Trưởng Khoa, Khoa Sau Đại học; PGS. TS. Bùi Thị Lý – Viện trưởng Viện KT&KDQT, PSG.TS. Trịnh Thị Thu Hương và TS. Nguyễn Thị Việt Hoa – Phó trưởng Viện KT&KDQT, cùng toàn thể các cán bộ viên chức của Viện.

Phát biểu khai mạc, PGS. TS. Bùi Thị Lý – Viện trưởng Viện KT&KDQT khẳng định công tác kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo (CTĐT) là vô cùng quan trọng, nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường và thực hiện Chiến lược Phát triển trường Đại học Ngoại thương (giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2040), trong đó xác định Sứ mệnh và tầm nhìn của nhà trường là: “Phụng sự xã hội bằng sự xuất sắc trong giáo dục, sáng tạo và chuyển giao tri thức; Trở thành đại học đổi mới sáng tạo, nằm trong nhóm các đại học hàng đầu Châu Á”.

Ảnh: PGS. TS. Bùi Thị Lý – Viện trưởng Viện KT&KDQT phát biểu khai mạc

Phát biểu tại Buổi Tổng kết, PGS.TS. Nguyễn Phúc Hiền – Giám đốc Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng khẳng định Viện KT&KDQT là đơn vị chuyên môn lớn nhất của Nhà trường về số lượng CTĐT cũng như số lượng sinh viên. Theo TS. Nguyễn Phúc Hiền, việc kiểm định có vai trò vô cùng quan trọng vì đó không những là căn cứ góp phần cải tiến, nâng cao chất lượng và chứng minh trách nhiệm giải trình, mà còn là điều kiện thực hiện quyền tự chủ của cơ sở giáo dục. Buổi tổng kết ngày hôm nay vô cùng có ý nghĩa để Trường Đại học Ngoại thương nói chung và Viện KT&KDQT tiếp tục các chương trình kiểm định tiếp theo.

Ảnh: PGS.TS. Nguyễn Phúc Hiền – Giám đốc Trung tâmKhảo thí & Đảm bảo chất lượng phát biểu tại Buổi tổng kết

Tại phần thứ nhất của Buổi tổng kết với nội dung “Tổng kết và rút kinh nghiệm về kiểm định chất lượng CTĐT của Viện trong năm học 2023-2024, PGS.TS. Phan Thị Thu Hiền – Trưởng bộ môn Kinh doanh quốc tế và TS. Đỗ Ngọc Kiên – Trưởng Bộ môn Kinh tế & Quản lý đã trình bày tham luận về Tổng kết & rút kinh nghiệm kiểm định hai CTĐT chương trình Th.S Kinh doanh Thương mại và Th.S Quản lý Kinh tế. Các bài tham luận đã tổng hợp lại những điểm đã được cải thiện từ những lần kiểm định trước, sau đó đề cập đến những hạn chế cần khắc phục trong công tác thực hiện kiểm định hai chương trình, đặc biệt là trong vấn đề viết Báo cáo tự đánh giá (SAR), đồng thời đề xuất một số kiến nghị có giá trị như tăng cường nhận thức ý nghĩa của kiểm định với các thầy cô, phân định vai trò và sự đóng góp của các chủ thể, các bên liên quan, tư duy hệ thống và nhất quán hơn, chọn lọc và tinh gọn thông tin.

Ảnh: PGS.TS. Phan Thị Thu Hiền – Trưởng bộ môn Kinh doanh quốc tế trình bày tham luận

Ảnh: TS. Đỗ Ngọc Kiên – Trưởng Bộ môn Kinh tế & Quản lý trình bày tham luận

Phần thứ hai của buổi tổng kết có nội dung vô cùng thú vị với 02 tham luận chủ đề Chia sẻ kinh nghiệm của giảng viên trẻ trong quá trình triển khai kiểm định CTĐT”, do ThS. Lý Nguyên Ngọc – Giảng viên bộ môn Kinh doanh quốc tế và ThS. Nguyễn Minh Anh – Giảng viên bộ môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng trình bày. Các giảng viên trẻ đã mang đến những góc nhìn rất mới, rất thú vị và thực tế trong trải nghiệm làm kiểm định, cũng như đóng góp các ý kiến để cải thiện các vấn đề kĩ thuật, tạo dựng sự gắn kết thoải mái và đề xuất các phương pháp tổ chức lưu trữ minh chứng một cách có trật tự và dễ dàng truy cập, vv….. Ban Lãnh Đạo Viện đã bày tỏ sự ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp nhiệt tình của giáo viên trẻ trong hoạt động kiểm định.

Ảnh: ThS. Lý Nguyên NgọcGiảng viên bộ môn Kinh doanh quốc tế trình bày Tham luận

Ảnh: ThS. Nguyễn Minh Anh – Giảng viên bộ môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng trình bày tham luận

Sau khi lắng nghe các bài tham luận, các đại biểu tham dự Buổi tổng kết đã đưa ra những ý kiến trao đổi rất cởi mở, thẳng thắn trên tinh thần xây dựng nhằm đưa ra nhiều đóng góp có giá trị giúp nâng cao chất lượng các CTĐT của Viện; làm cho các CTĐT này gắn kết với thực tiễn hơn, phù hợp với định hướng ứng dụng chuyên sâu.