Buổi phổ biến thông tin cho sinh viên dự kiến thực hiện học phần tốt nghiệp đợt 2 năm 2018

1309

[THÔNG BÁO – HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2018] BUỔI PHỔ BIẾN THÔNG TIN CHO SINH VIÊN CÁC CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI, THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ, KINH DOANH QUỐC TẾ DỰ KIẾN THỰC HIỆN HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2018
**********
Thời gian: 8h sáng thứ sáu 27/7/2018
Địa điểm: Phòng A405
**********
– Dành cho các sinh viên thuộc Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế (bao gồm cả sinh viên chuyên ngành KDQT cơ sở Quảng Ninh; chất lượng cao KTĐN giảng dạy bằng tiếng Anh; chương trình tiên tiến KTĐN thực hiện chuyên đề cuối khóa)
– Đã đăng ký, in Phiếu thông tin tốt nghiệp; đã nộp đơn đăng ký thực hiện HPTN và Phiếu thông tin tốt nghiệp cho Phòng Quản lý đào tạo
– Đã hoàn thành nghĩa vụ học phí đến hết học kỳ 2 năm học 2017-2018
– Tiến độ dự kiến thực hiện HPTN đợt 2 năm 2018 (theo Thông báo số 102/KH-ĐHNT ngày 21/6/2018):
+ KLTN: 05/9 – 05/12/2018 (13 tuần)
+ TTTN: Học bổ sung học phần song hành (29/8 – 24/10/2018); Thực tập tốt nghiệp (26/9 – 05/12/2018)