Buổi nói chuyện chuyên đề với ThS Phạm Thị Hương Giang – Trưởng phòng điều tra tự vệ và thiệt hại

1458

Vào ngày 30/09/2019, trong khuôn khổ môn học Chính sách thương mại quốc tế, sinh viên Chương trình tiên tiến chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã có buổi nói chuyện chuyên đề với ThS Phạm Thị Hương Giang-Trưởng phòng điều tra tự vệ và thiệt hại (Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công thương).

Buổi nói chuyện diễn ra trong không khí cởi mở, sôi nổi. Thông qua buổi nói chuyện, sinh viên Chương trình tiên tiến đã có thêm nhiều kiến thực tiễn trong hoạt động chương mại quốc tế