Các ngành học bậc đại học

1125

Hiện nay Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế đang giảng dạy bậc đại học các chuyên ngành sau:


1. Ngành Kinh tế:

Gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại ; Thương mại quốc tế

2. Ngành Kinh doanh quốc tế:

Gồm 1 chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế

3. Các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh

– Chương trình tiên tiến hợp tác với Colorado State University (CSU)

– Chương trình Chất lượng cao Kinh tế đối ngoạI

– Chương trình Chất lượng cao Logistics và quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế