Bộ môn Vận tải và Bảo hiểm

2461

Bộ môn hiện nay đang giảng dạy các môn học: Vận tải và giao nhận hàng hoá trong ngoại thương, Bảo hiểm hàng hoá trong ngoại thương, Vận tải và bảo hiềm hàng hoá trong ngoại thương, Logistics và vận tải quốc tế.

Dưới đây là danh sách các Giảng viên của bộ môn:

————————————————————————————————————————————————-

GS,TS Hoàng Văn Châu – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng trường ĐHNT.

——————————————————————————————

PGS,TS Trịnh Thị Thu Hương – Chủ nhiệm Bộ môn Vận tải và bảo hiểm, Phó trưởng khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế.

Trường tốt nghiệp: Đại học Ngoại thương (chuyên ngành Kinh tế ngoại thương), Đại học tổng hợp tự do Bruxelles (Université Libre de Brucxelles), Cao học (vận tải và kinh tế), Tiến sỹ (Kinh tế vận tải).

Lĩnh vực nghiên cứu, quan tâm chủ yếu: Logistics, Vận tải giao nhận, Bảo hiểm.

Email: trinhhuong.2008@gmai.com

——————————————————————————————

TS, Trần Sĩ Lâm

Trường tốt nghiệp: Đại học Hàng hải Việt Nam (đại học), Đại học tổnghợp Gdansk (Cộng hòa Ba Lan – Sau đại học).

Lĩnh vực nghiên cứu, quan tâm chủ yếu: Vận tải, Bảo hiểm, Logistics, Quản lý chuỗi cung ứng (SCM).

Email: transilam@ftu.edu.vn

——————————————————————————————

ThS, Phạm Duy Hưng

——————————————————————————————

ThS, Hoàng Thị Đoan Trang

Trường tốt nghiệp: Đại học Ngoại thương (đại học, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại), Đại học Sophia (Nhật Bản, cao học, chuyên ngành Kinh doanh quốc tế).

Lĩnh vực nghiên cứu, quan tâm chủ yếu: Logistics, Vận tải, Bảo hiểm, Quản trị chuỗi cung ứng (SCM), Kinh doanh quốc tế.

Email: dtrang14981@yahoo.com

——————————————————————————————

ThS, Phạm Thanh Hà

Trường tốt nghiệp: Đại học Ngoại thương (2001), Đại học Hitotsubashi (Nhật Bản – 2007).

Lĩnh vực nghiên cứu, quan tâm chủ yếu: Logistics, Vận tải, Bảo hiểm.

Email: phamha1978@yahoo.com

——————————————————————————————

ThS, Lê Minh Trâm

——————————————————————————————

ThS, Nguyễn Thị Thanh Phúc

——————————————————————————————

ThS, Nguyễn Minh Phúc

——————————————————————————————

ThS, Bùi Duy Linh

Trường tốt nghiệp: Đại học Ngoại thương.

Lĩnh vực nghiên cứu, quan tâm chủ yếu: Chính sách thương mại, Logistics, Pháp luật kinh tế

Email: bdlinh.ftu@gmail.com

——————————————————————————————

ThS, Nguyễn Thị Yến

Trường tốt nghiệp: Đại học Ngoại thương.

Lĩnh vực nghiên cứu, quan tâm chủ yếu: Vận tải và bảo hiểm.

Email: yennguyen87@ftu.edu.vn

——————————————————————————————

ThS, Nguyen Thi Ha