Bộ môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

3471

Bộ môn hiện nay đang giảng dạy các môn học: Logistics và vận tải quốc tế; Bảo hiểm trong kinh doanh; Quản lý rủi ro; Bảo hiểm và quản lý rủi ro; Thuận lợi thương mại; Phát triển kỹ năng nghề nghiệp; và 1 số môn học khác.

Dưới đây là danh sách các Giảng viên của bộ môn:

 1. PGS, TS Trịnh Thị Thu Hương – Trưởng Bộ môn
 2. GS, TS Hoàng Văn Châu
 3. PGS, TS Vũ Sĩ Tuấn
 4. PGS, TS Trần Sĩ Lâm
 5. TS Nguyễn Thị Bình
 6. TS Bùi Duy Linh
 7. TS Vũ Thị Minh Ngọc
 8. TS Nguyễn Minh Phúc
 9. TS Phạm Duy Hưng
 10. ThS Nguyễn Thị Yến
 11. ThS Hoàng Thị Đoan Trang
 12. ThS Lê Minh Trâm
 13. CN Phạm Thị Thu Ngân