TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG CHO SINH VIÊN KHÓA 60

1181

Dưới đây là danh mục các chương trình đào tạo áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm 2021 trở đi, với nội dung gồm: Mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra và nội dung của chương trình.
📌 Chi tiết tham khảo tại: https://qldt.ftu.edu.vn/1799-danh-mục-các-chương-trình-đào-…