Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học: “Phát triển kinh tế số và xã hội số: Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam”

871

Kính gửi: Các chuyên gia, Nhà quản lý, Nhà khoa học, Giảng viên, Sinh Viên

Nhằm tạo diễn đàn để các chuyên gia, học giả, nhà nghiên cứu, đại diện khối doanh nghiệp cùng trao đổi, thảo luận những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến cơ hội và thách thức của kinh tế số và xã hội số cũng như đề xuất một số kiến nghị, giải pháp để các hoạt động này trở thành động lực phát triển bền vững cho nền kinh tế, Trường Đại học Ngoại Thương sẽ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển kinh tế số và xã hội số: Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam”.

Một số thông tin về Hội thảo như sau:

  • Ngôn ngữ viết bài: Tiếng Việt hoặc tiếng Anh
  • Thời gian nhận bài: Trước ngày 15 tháng 04 năm 2024
  • Thời gian tổ chức dự kiến: 06/06/2024
  • Địa điểm: Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội

Ban tổ chức trân trọng kính mời Quý vị tham gia viết bài đóng góp cho Hội thảo!

Thông tin chi tiết của Hội thảo vui lòng xem tại file đính kèm.