THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA

686

         Với mục tiêu là tạo không gian kết nối sự tham gia và chia sẻ của các chuyên gia, học giả, các nhà quản lý, các doanh nghiệp, các giảng viên và sinh viên về tri thức hiện đại, kinh nghiệm phong phú và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Trường Đại học Ngoại thương (FTU) dự kiến sẽ phối hợp với Hiệp hội phát triển nhân lực và logistics Việt Nam (VALOMA) tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia thường niên về logistics và quản lý chuỗi cung ứng Việt Nam (Annual conference on Logistics and Supply Chain Management of Vietnam – CLSCM). Chủ đề hội thảo năm 2021 là “Phát triển hoạt động logistics và chuỗi cung ứng Việt Nam trong bối cảnh mới”. 

         Ban tổ chức hội thảo trân trọng kính mời các Quý vị tham gia viết bài (bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh) và gửi bài trước ngày 30 tháng 10 năm 2021 theo địa chỉ sau:

1 – ThS. Lê Mỹ Hương, email: huonglm@ftu.edu.vn; Tel: 0971780133

          2 – ThS. Phạm Thị Hiền Minh, email: minhpth@ftu.edu.vn; Tel: 0966258888

       (Tiêu đề thư: Gửi bài cho Hội thảo CLSCM 2021)

LINK THƯ MỜI!