THƯ MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG NĂM HỌC 2018 – 2019

742

Hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong đào tạo và nghiên cứu khoa học ở trường Đại học Ngoại thương. Trong những năm qua, sinh nghiên trường Đại học Ngoại thương đã gửi công trình nghiên cứu tham dự các giải thưởng và đã đạt được rất nhiều thành tích ấn tượng góp phần tạo dựng uy tín của nhà trường trong hệ thống các trường đại học của Việt Nam.

Thực hiện kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của trường Đại học Ngoại thương năm học 2018-2019, Nhà trường dự kiến tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học vào đầu tháng 11 năm 2018 tại Cơ sở II, trường Đại học Ngoại thương, Tp. Hồ Chí Minh.

Mục tiêu của Hội nghị là tạo cơ hội để sinh viên và giảng viên trường Đại học Ngoại thương trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu và hình thành các ý tưởng nghiên cứu mới. Đồng thời, Hội nghị cũng tôn vinh các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào nghiên cứu khoa học trong năm học 2017-2018, thông qua đó thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học và nâng cao năng lực sáng tạo của sinh viên trong giai đoạn hội nhập quốc tế.

Nội dung của Hội nghị :

– Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong năm học 2017 – 2018;

– Báo cáo tóm tắt các kết quả nghiên cứu của sinh viên trong năm học 2017 – 2018;

– Chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu của sinh viên, kinh nghiệm hướng dẫn sinh viên làm nghiên cứu khoa học từ phía giảng viên;

– Trao đổi và chia sẻ những hướng nghiên cứu và kết quả nghiên cứu mới của sinh viên, đặc biệt đối với những đề tài có tính ứng dụng cao trong thực tiễn;

– Trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm quản lý và hỗ trợ cho phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên;

– Trao đổi và chia sẻ về các định hướng và giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế;

– Khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào SV NCKH năm học 2017 – 2018.

Ban tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời các thầy/cô, các nhà quản lý, các em sinh viên tham gia viết bài tham dự Hội nghị theo các nội dung và mục tiêu như đã đề cập trên ở trên. Thời hạn nộp bài viết: 22/10/2018.

Bài viết cộng tác và ý kiến đóng góp xin gửi tới TS. Phạm Hùng Cường, Ban Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế, Cơ sở II, trường Đại học Ngoại thương, Tel: 01277883579; email phamhungcuong.cs2@ftu.edu.vn, dưới định dạng MS WORD. Ban Tổ chức Hội nghị sẽ gửi email xác nhận sau khi nhận được bài của các tác giả.

Xin trân trọng cảm ơn!

>>> Download Thư mời viết bài Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học <<<