THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC TẬP GIỮA KHÓA NĂM 2020

1005
Hiện nay, Viện KT & KDQT đang hoàn thành việc phân công GVHD, dự kiến trong ngày mai (14/7/2020) danh sach GVHD TTGK năm 2020 sẽ được gửi cho các lớp. Tuy nhiên theo lịch sinh viên đã bắt đầu đi TTGK từ hôm nay 13/7/2020, vì vậy Viện KT & KDQT yêu cầu các em sinh viên chủ động đi TTGK theo đúng lịch, có ghi lại nhật ký thực tập. Các em sẽ liên lạc ngay với GVHD trong tuần này, sau khi biết GVHD của mình.
Chúc các em có 1 kỳ thực tập thu lượm nhiều kiến thức và kỹ năng!”