Trường Đại học Ngoại thương chính thức mở đơn đăng ký tham gia khoá 3 của chương trình vệ tinh “KHOA HỌC DỮ LIỆU TRONG KINH TẾ VÀ KINH DOANH”.

ĐĂNG KÝ TẠI: https://forms.gle/yE18Jqcadq2J4Td26

Thời gian đăng ký dự kiến: Từ 01/06/2022 đến 09/07/2022

Thời gian khai giảng dự kiến: Thứ Bảy ngày 16/07/2022

Nội dung đào tạo và thời gian học dự kiến: https://bit.ly/infoCTĐTKHDL

Tổng hợp thông tin khóa học: https://bit.ly/DS3info

Hỏi đáp về chương trình: https://bit.ly/DS3QnA

Học phí toàn khóa học: 15.000.000đ.

Ưu đãi đặc biệt dành cho các đối tượng sau:

Sinh viên đang học tại Trường Đại học Ngoại thương: 9.000.000đ/khóa học;

Cựu sinh viên Trường Đại học Ngoại thương hoặc học viên được giới thiệu bởi Datapot: 12.000.000đ/khóa học.

Điều kiện đầu vào:

Học viên đã tích lũy hoặc đang theo học 2 học phần: (1) Toán cao cấp hoặc Toán kinh tế hoặc các học phần tương đương; và (2) Lý thuyết xác suất và thống kê toán hoặc Kinh tế lượng hoặc các học phần tương đương;

Đáp ứng điểm tối thiểu theo yêu cầu của chương trình của bài kiểm tra đánh giá năng lực đầu vào.

🌟 Đặc biệt, công nhận tín chỉ cho Sinh viên đang học tại Trường Đại học Ngoại thương:

📚 Sinh viên K59 trở về trước được lựa chọn hai môn Cơ sở dữ liệu (FDC103) và Lập trình cho phân tích dữ liệu và tính toán khoa học (FDC104) để công nhận điểm tích lũy cho 2 học phần tự chọn trong Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Cơ sở khối ngành, Ngành, Chuyên ngành).

📚 Từ K60 trở về sau, 2 môn học môn Cơ sở dữ liệu (FDC103) và Lập trình cho phân tích dữ liệu và tính toán khoa học (FDC104) sẽ được chuyển điểm tương ứng với 2 môn Cơ sở dữ liệu (TIN313) và Lập trình cho phân tích dữ liệu và tính toán khoa học (TIN314) trong các chương trình đào tạo.

Mọi thông tin tiếp theo về khoá 3 sẽ được liên tục cập nhật trên Fanpage chính thức của chương trình “Trường Đại học Ngoại thương – Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh”.

———————————————

CHƯƠNG TRÌNH VỆ TINH “KHOA HỌC DỮ LIỆU TRONG KINH TẾ VÀ KINH DOANH”

Website: https://datapot.vn/tong-quan-chuong-trinh-dao-tao-lien…/

Form đăng ký: Đăng ký CTVT

Thời gian mở đơn đăng ký dự kiến: Từ ngày 01/06/2022 đến ngày 09/07/2022

Thời gian khai giảng dự kiến: Ngày 16/07/2022

Mọi chi tiết xin liên hệ:

☎️ Hotline: 0919265292

Email: khdl@ftu.edu.vn

Fanpage chính thức “Trường Đại học Ngoại thương – Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh”:https://www.facebook.com/ftudatainbusiness

#FTUDataInBusiness