THÔNG BÁO CHÍNH THỨC VỀ CUỘC THI “TÀI NĂNG TRẺ LOGISTICS VIỆT NAM 2021”

1304

THÔNG BÁO CHÍNH THỨC VỀ CUỘC THI

“TÀI NĂNG TRẺ LOGISTICS VIỆT NAM 2021”

 1. Đối tượng, thành phần tham gia

1.1. Đối tượng dự thi

 • Đối tượng dự thi là sinh viên từ các trường đại học, cao đẳng, tổ chức đào tạo hoạt động tại Việt Nam
 • Thí sinh đủ điều kiện tham gia là sinh viên đang theo học các trường đại học hoặc cao đẳng (yêu cầu có thẻ sinh viên làm minh chứng) và độ tuổi không quá 23 tuổi
 • Với các viện như VIL, VLI, EDINS, VILAS, Tân Cảng STC có thể lập đội thi nhưng thành viên phải là sinh viên đã hoặc đang theo học ở các Viện đó và độ tuổi không quá 23 tuổi

1.2. Thành phần tham gia

 • Mỗi đội cần có 4 thành viên, cử một người làm Đội trưởng (Team leader) và các thí sinh phải là sinh viên đến từ cùng một trường đại học/cao đẳng/tổ chức đào tạo Mỗi đội cần chọn cho mình một tên gọi (ngắn gọn, không tối nghĩa, không có yếu tố liên quan đến trường)
 • Đội thi cần phải đăng ký đầy đủ thông tin theo đường link
 • Thí sinh chưa có đội thi hoặc đội thi chưa đủ thành viên có thể đăng ký thông tin để Ban Tổ chức có thể hỗ trợ ghép đội thi theo đường link
 • Kể từ Vòng Tứ kết, mỗi T rường sẽ có 01 đội đại diện duy nhất mỗi đội có quyền có một Huấn luyện viên chính Mentor) và cần đăng ký thông tin Mentor với Ban Tổ chức
 • Mỗi Trường phải thông báo với Ban Tổ chức thông tin của một Thầy/Cô giáo làm đại diện quản lý đội của Trường tham gia Cuộc thi Ban Tổ chức chỉ nhận thông tin từ các Thầy/Cô giáo được cử làm đầu mối này.
 1. Địa điểm tổ chức
 • Cuộc thi được tổ chức trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam
 • Vòng Sơ tuyển được tổ chức trực tuyến qua hệ thống thi trực tuyến của Ban Tổ chức
 • Vòng Tuyển Trường được tổ chức tại các trường có sinh viên tham gia Cuộc thi
 • Vòng Tứ kết không tổ chức 1 buổi thi đấu trực tiếp các đội thi làm báo cáo và gửi cho Ban Tổ chức
 • Vòng Bán kết được tổ chức song song tại 2 hoặc 3 thành phố đại diện cho 3 khu vực miền Bắc, Trung, Nam
 • Vòng Chung kết được tổ chức luân phiên tại ba khu vực trên đây với điều kiện tại khu vực đó phải có ít nhất một phần ba 1 3 số đội vào Vòng Chung kết Trường hợp không thỏa mãn điều kiện này, địa điểm tổ chức Vòng Chung kết sẽ được quyết định bởi Ban Tổ chức
 • Tùy theo chủ đề và điều kiện tổ chức hàng năm, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn địa điểm thi cụ thể cho Vòng Bán kết và Chung kết
 1. Thời gian, cách thức đăng ký
 • Thời gian đăng ký Từ ngày 01/07/2021 đến ngày 31/07/2021
 • Cách thức đăng ký Đăng ký thông tin đội thi theo đường link
 • Hỗ trợ ghép đội: Trên đường link hoặc đăng bài trong nhóm “Cộng đồng tài năng trẻ logistics Việt Nam”: facebook

Lưu ý: (1) Form đăng ký không thể chỉnh sửa, nếu có nguyện vọng chỉnh sửa, xin vui lòng gửi email đến vnylt@valoma.vn  (2) Khi đăng ký hỗ trợ ghép đội, không phải 100 rằng Ban Tổ chức sẽ ghép được đội cho bạn.

 1. Hướng dẫn dự thi vòng 1 – sơ tuyển Tại đây