Quyết định về việc phê duyệt danh sách đăng ký tham gia cuộc thi SV NCKH năm 2022

1748

Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế thông báo quyết định “Phê duyệt danh sách đăng ký tham gia cuộc thi sinh viên NCKH năm 2022”.

Danh sách tại đây