Ngày hội tuyển dụng BCG (26/09/2019)

1389

Thông tin sự kiện:

  • Nội dung: Buổi trò chuyện dành cho các bạn sinh viên tốt nghiệp năm 2020 và 2021 hiểu về consulting và cách chuẩn bị cho các vòng phỏng vấn khi apply.
  • Đơn vị tổ chức: BCG
  • Thời gian tổ chức: 26/09/2019
  • Deadline đăng kí và gửi hồ sơ cho sự kiện: 12/09/2019
  • Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/events/647976579050640/