Kết quả cuộc thi SV NCKH năm 2016

611

Kết quả cuộc thi SV NCKH năm 2016

Tổng số đề tài tham dự cuộc thi SVNCKH 2016: 60 đề tài

Số đề tài đạt giải cấp Trường: 13 đề tài, bao gồm:

 • 1 Giải Nhất
 • 3 Giải Nhì
 • 3 Giải Ba
 • 6 Giải Khuyến khích

 

TT

SV chịu trách nhiệm chính

Tên đề tài

GVHD

Đạt giải

1 Phạm Thị Ánh Thùy, K53CLC2/C4 (CS2) Vấn đề loại trừ Công ước Viên với tư cách luật áp dụng trong hợp đồng mua bán  hàng hoá quốc tế: Từ cơ sở pháp lý đến thực tiễn vận dụng

NCS. Trần Thanh Tâm

Nhất

2 Trần Thị Giang, Anh 2, K52, Luật TMQT, khoa Luật Cơ chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp tại WTO của Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

TS. Nguyễn Ngọc Hà

Nhì

3 Nguyễn Huỳnh Ngọc Trâm, K52D/A11 (CS2) Nghiên cứu ý định mua sắm sản phẩm xanh tại hệ thống siêu thị của người dân trên địa bàn TP.HCM

ThS. Nguyễn Tuấn Dương

Ths. Lê Hữu Phước

Nhì

4 Lê Anh Tuấn, Anh1 K52, Khoa Tài chính-Ngân hàng Xây dựng mô hình điểm số Z xếp hạng tín dụng cho các doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán tp. HCM

ThS. Mai Thị Hồng

Nhì

5 Nguyễn Thanh Hiền, Anh 6, K52, KT&PTQT, Khoa KTQT Đẩy mạnh hoạt động bán hàng qua Internet đối với thực phẩm tươi trên địa bàn nội thành thành phố Hà Nội

ThS. Nguyễn Ngọc Đạt

Ba

6 Nguyễn Thị Hảo Anh 1-QT, K52, Khoa: Quản trị kinh doanh Các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định mua sữa rửa mặt của sinh viên tại địa bàn Hà Nội

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

Ba

7 Nguyễn Thị Huệ, A15 – Kế toán – K53 (CS Quảng Ninh) Khai thác tiềm năng phát triển  Khu du lịch biển Đồng Châu, Thái Bình

ThS. Nguyễn Văn Tuân;TS Nguyễn Thị Việt Hoa

Ba

8 Nguyễn Thị Lan Anh, CLC Tiếng Anh, A25, K51 KTĐN, khoa KT&KDQT Annalysis of factors affecting job satisfaction of manual workers in Vietnam: A case study from a garment factory in Northern Vietnam

TS. Vũ Thị Hạnh

KK

9 Nguyễn Văn Cương, Anh 6, K52, KTĐN, khoa: KT&KDQT Nghiên cứu rổ tiền tệ cho điều hành tỷ giá: Tiếp cận từ phân tích ảnh hưởng của tỷ giá tới giá xuất khẩu

TS. Nguyễn Thị Thùy Vinh

KK

10 Nguyễn Thị Thu Hằng: Anh 1, K51, chuyên ngành: Luật TMQT, khoa: Luật Giải quyết tranh chấp Thương mại điện tử – Kinh nghiệm giữa các nước và bài học cho Việt Nam

TS. Hà Công Anh Bảo

KK

11 Nguyễn Trần Huy,: Anh 14, K52, Thương mại quốc tế, khoa: KT&KDQT Thực trạng xuất khẩu du lịch của Việt Nam và phát triển vùng du lịch hoang sơ tại tỉnh Bình Định

TS. Vũ Thành Toàn

KK

12 Lê Công Lý, K53F/A18 (CS2) Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu của ngành cà phê Việt Nam giai đoạn 2016 – 2025

ThS. Trần Nguyên Chất

KK

13 Nguyễn Ngọc Đoan Trinh, K53CLC2 (CS2) Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng qua các website mua hàng của sinh viên trên địa bàn TPHCM

ThS. Nguyễn Thịnh Phát

KK

>> Download <<

 • RTP SLOT
 • Slot Gacor
 • Slot Gacor
 • Slot Gacor
 • slot gacor
 • Slot Gacor
 • Slot Gacor