[Học phần TTGK hè 2020] Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn thực tập giữa khóa

3629
  1. Danh sách phân công GVHD thực tập giữa khóa với sinh viên cơ sở Quảng Ninh

Tải danh sách tại đây

2. Danh sách phân công GVHD thực tập giữa khóa với sinh viên Hà Nội ghép

Tải danh sách tại đây

3. Danh sách phân công GVHD thực tập giữa khóa với quyền ưu tiên câu lạc bộ

Tải danh sách tại đây

4. Danh sách phân công GVHD TTGK K56 hè 2020

Tải danh sách tại đây

5. Danh sách phân công bổ sung GVHD TTGK hè 2020, cập nhật đến 16/7/2020

Lưu ý:
– Danh sách gốc sử dụng để phân công GVHD (kèm điều kiện TTGK) do P. QLĐT gửi Viện chiều 09/7/2020
– Các trường hợp có thắc mắc về điều kiện TTGK, xin vui lòng liên hệ P. QLĐT để được giải đáp, sau đó (nếu đủ điều kiện TTGK) cần liên hệ với Viện KT&KDQT để được phân công GVHD bổ sung
– Các trường hợp có Quyền ưu tiên đăng ký GVHD theo CLB mà có ghi chú “không đủ điều kiện” trong danh sách được bảo lưu kết quả phân công GVHD như thông báo trước đó của Viện, tuy nhiên cũng cần liên hệ P. QLĐT để được điều chỉnh lại trong danh sách cập nhật

– Số ĐT cá nhân của GVHD được công bố tại Bảng tin trước VP Viện KT&KDQT.