Học phần tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 (Thông báo số 1)

1157

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2019 (ĐỢT 1 VÀ ĐỢT 2) ĐỂ SINH VIÊN THAM KHẢO (ĐỊNH HƯỚNG, TRÁNH TRÙNG LẶP) CHO ĐỢT ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG VỀ LĨNH VỰC ĐỀ TÀI SẮP TỚI.