Hoạt động thăm quan văn phòng, doanh nghiệp

1483

Trong học kỳ I năm học 2018-2019, Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế đã tổ chức 4 cuộc tham quan văn phòng và doanh nghiệp cho sinh viên: ADT Creative (chuyên về VR/AR Technology), DHL e-Commerce Northern Sorting Center và hai công ty kiểm toán lớn là Deloitte và EY Vietnam.
Xin trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ từ các doanh nghiệp, các phòng ban chức năng cũng như sự tham gia nhiệt tình của các bạn sinh viên ở trong và ngoài Viện.