Danh sách các bài báo của GV Viện KT&KDQT giai đoạn 2013-2019

967
STT Họ tên Đơn vị Tên bài Hình thức
tham gia
Số trang Tên tạp chí Số tạp chí Thời gian
xuất bản
Giờ quy đổi
1 Vũ Thị Hạnh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Determinants of Vietnamese Listed Firm Performance: Competition, Wage, CEO, Firm Size, Age, and Intenational Trade tác giả 19 Journal of Risk and Financial Management 12(2) 4/2019 7600
2 Vũ Thị Hạnh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế A Dataset of Vietnamese Junior High School Students’ Reading Preferences and Habits đồng tác giả 12 Data 4(49) 4/2019 4800
3 Hoàng Thị Đoan Trang Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Đẩy mạnh áp dụng mô hình giảng dạy tình huống nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đồng tác giả 3 Kinh tế châu Á Thái Bình Dương tháng 2/2019 2/2019 240
4 Lê Minh Trâm Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Đẩy mạnh áp dụng mô hình giảng dạy tình huống nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đồng tác giả 1 Kinh tế châu Á Thái Bình Dương tháng 2/2019 2/2019 80
5 Hoàng Thị Đoan Trang Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Đẩy mạnh giảng dạy tình huống tại các cơ sở đào tạo đại học để phát triển nguồn nhân lực logistics và quản lý chuỗi cung ứng cho thị trường lao động Việt Nam đồng tác giả 3 Kinh tế châu Á Thái Bình Dương tháng 1/2019 1/2019 240
6 Trần Hải Ly Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Đánh giá tác động của tính cách thương hiệu điểm đến tới sự tin tưởng thương hiệu và dự định quay trở lại của du khách quốc tế đến VIỆT NAM tác giả 3 tạp chí Kinh tế Châu á Thái Bình Dương số chuyên đề, tháng 1, năm 2019 1/2019 360
7 Lê Minh Trâm Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Đẩy mạnh giảng dạy tình huống tại các cơ sở đào tạo đại học để phát triển nguồn nhân lực logistics và quản lý chuỗi cung ứng cho thị trường lao động Việt Nam đồng tác giả 1 Kinh tế châu Á Thái Bình Dương Số Chuyên đề – tháng 1 năm 2019 1/2019 120
8 Phạm Thị Cẩm Anh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế A Meta-Regression Analysis of the Effectiveness of Mosquito Nets for Malaria Control: The Value of Long-Lasting Insecticide Nets đồng tác giả 1 International Journal of Environmental Research and Public Health 15.3 (2018) 3/2018 400
9 Phạm Thị Cẩm Anh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Molecular-channel driven actuator with considerations for multiple configurations and color switching đồng tác giả 1 Nature Communications 9.1 (2018) 2/2018 400
10 Nguyễn Thị Yến Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Chuỗi cung ứng lạnh hoa quả: Kinh nghiệm của Nhật Bản và bài học cho Việt Nam tác giả 6 Kinh tế đối ngoại 104 7/2018 480
11 Lê Thị Thu Hà Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Ảnh hưởng của các nhân tố đổi mới sáng tạo tới kết quả của các doanh nghiệp Nhật bản tại Việt Nam tác giả 6 Kinh tế phát triển 251 5 2018 5/2018 240
12 Trần Hải Ly Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Mô hình về tác động của tính cách thương hiệu điểm đến tới sự tin tưởng thương hiệu và dự định quay trở lại của du khách tác giả 2 Kinh tế châu Á Thái Bình Dương số 519, tháng 6/2018 6/2018 80
13 Nguyễn Thanh Bình Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế KHUNG PHÁP LÝ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY HƯỚNG TỚI BẢO VỆ NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM tác giả 3 Tạp chí chứng khoán số 233 tháng 3 năm 2018 số 233 tháng 3 năm 2018 3/2018 120
14 Trần Thị Ngọc Quyên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của các quốc gia trong nền kinh tế số tác giả 11 Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới tháng 1/2018 1/2018 440
15 Vũ Thị Bích Hải Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Nghiên cứu về cách thức tuyển dụng chuyên gia nước ngoài ở các chi nhánh công ty đa quốc gia của Nhật Bản tại Việt Nam tác giả 7 Khoa học Thương mại 116 4/2018 560
16 Vũ Thị Bích Hải Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Sự hấp dẫn của môi trường làm việc tại Việt Nam dưới góc nhìn của chuyên gia nước ngoài theo khía cạnh môi trường văn hoá tác giả 6 Kinh tế đối ngoại 104 5/2018 480
17 Nguyễn Hải Ninh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp sữa Việt Nam tiếp cận từ góc độ của người tiêu dùng đồng tác giả 2 Tạp chí Kinh tế đối ngoại 106 7/2018 160
18 Nguyễn Thu Hằng Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Chiến tranh thương mại Mỹ – Trung: Phân tích nguyên nhân và dự báo tình hình đồng tác giả 3 Tạp chí Kinh tế Đối ngoại 109/2018 10/2018 120
19 Nguyễn Thu Hằng Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Exploratory Factor Analysis on determinant factors to tax evasion behavior: Vietnamese personal income tax case tác giả 5 External Economics Review 108/2018 8/2018 600
20 Cao Thị Hồng Vinh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Tác động của các hiệp định đầu tư song phương tới dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đồng tác giả 4 Tạp chí Kinh tế đối ngoại Số 91 (02/2017) 2/2017 320
21 Vũ Thành Toàn Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Lý luận Chính trị của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tác giả 3 Tác động của Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á – Âu đến xuất khẩu hang hoá Việt Nam sang Liên Bang Nga 4 4/2017 240
22 Trần Hải Ly Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế NIỀM TIN THƯƠNG HIỆU VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VƯCJ KINH DOANH TRÁI CÂY NHẬP KHẨU Ở VIỆT NAM đồng tác giả 2 KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SÔ 21 7/2017 160
23 Phan Thị Thu Hiền Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Identifying illicit timber trade between Vietnam and China tác giả 3 World Custom Journal 01/2017 3/2017 600
24 Nguyễn Thị Việt Hoa Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Tác động của các hiệp định đầu tư song phương tới dòng vốn FDI vào Việt Nam đồng tác giả 26 Tạp chí Kinh tế đối ngoại 91/2017 2/2017 2080
25 Bùi Duy Linh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Cơ chế giải quyết tranh chấp Nhà nước – Nhà đầu tư nước ngoài (ISDS) trong hiệp đinh TPP đồng tác giả 6 Tạp chí công thương Số 4+5 tháng 4/2017 4/2017 240
26 Lữ Thị Thu Trang Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Tác động của các hiệp định đầu tư song phương tới dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đồng tác giả 4 Tạp chí Kinh tế đối ngoại 91/2017 2/2017 160
27 Nguyễn Thanh Bình Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Khung pháp lý quản trị công ty hướng tới bảo vệ các nhà đầu tư tác giả 4 Tạp chí tài chính marketing sô 39, tháng 5 năm 2017 ISN 1859-3690 5/2017 320
28 Phan Thị Vân Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Absorptive Capacity and Foreign Direct Investment spillover effects: The case of Vietnam tác giả 9 Yokohama Journal of Social Science 4 1/2017 1800
29 Trịnh Thị Thu Hương Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Planning for development logistics centers in Vietnam and measures to attract investment đồng tác giả 3 Tạp chí 3 3/2017 360
30 Cao Thị Hồng Vinh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Determinants of Foreign ownership: Evidences from Vietnam listed firms đồng tác giả 6 Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 94 (05/2017) 5/2017 720
31 Cao Thị Hồng Vinh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Applying Vector error correction Model to analyze the bi-directional linkage between FDI and  pillars of sustainable development in Vietnam tác giả 6 Tạp chí kinh tế đối ngoại số 96 (2017) 8/2017 720
32 Cao Thị Hồng Vinh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Xuất khẩu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ: thực trạng và triển vọng đối với Việt Nam tác giả 10 Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 100 (2017) 12/2017 800
33 Lê Thị Thu Hà Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Ảnh hưởng của chỉ dẫn địa lý tới sự phát triển bền vững ở khu vực nông thôn của Việt Nam đồng tác giả 2 Kinh tế đối ngoại Vol 93, No93 8/2017 160
34 Nguyễn Thanh Bình Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Xung đột lợi ích giao dịch các bên liên quan đồng tác giả 1 Tạp chí chứng khoán số 229 tháng 11 năm 2017, Tạp chí Chứng khoán 11/2017 40
35 Vũ Thị Hạnh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Xuất khẩu giày dép của Việt Nam và một số kiến nghị tác giả 7 Tạp chí kinh tế đối ngoại 100 11/2017 560
36 Phan Thị Thu Hiền Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Gia tăng lợi ích thương mại quốc tế với sáng kiến doanh nghiệp ưu tiên thep TFA (WTO) đồng tác giả 3 Tạp chí KTĐN 98/2017 9/2017 240
37 Phan Thị Thu Hiền Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế THỐNG KÊ PHẢN CHIẾU TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM đồng tác giả 3 Tạp chí KTĐN 99/2017 10/2017 240
38 Phan Thị Thu Hiền Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam năm 2016 và triển vọng 2017 tác giả 9 Tạp chí KTĐN 100/2017 11/2017 720
39 Nguyễn Quang Minh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Xuất khẩu điện thoại và linh kiện điện thoại của Việt Nam sang thị trường Ấn Độ và một số vấn đề đặt ra tác giả 8 Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 97/2017 8/2017 640
40 Nguyễn Quang Minh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Thương mại hàng hóa Việt Nam-ASEAN và nhập siêu của Việt Nam từ thị trường này tác giả 8 Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 98/2017 9/2017 640
41 Bùi Duy Linh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Thực trạng năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics Việt Nam trong bối cảnh hội nhập tác giả 6 Tạp chí Khoa học TM Số 112a 12/2017 240
42 Nguyễn hồng Trà My Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Logistics companies’ products competitiveness provision in relation to implementation of the Free Trade Agreement between the Vietnam and the Eurasian Economic Union đồng tác giả 3 Тhe Territory of New Opportunities No 3. 2017 11/2017 600
43 Bùi Duy Linh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ logistics Việt Nam trong bối cảnh AEC tác giả 4 Tạp chí Nghiên cứu thương mại 29&30 Tháng 10 + 12/2017 10/2017 320
44 Nguyễn Hải Ninh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Balance work – life and commitment to the work of lecturers tác giả 2 Tạp chí Kinh tế và Dự báo 27 9/2017 160
45 Nguyễn Thu Hằng Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Determinants to tax evasion behaviors in Vietnam tác giả 5 Journal of Management and Sustainability Vol 7/4/2017 12/2017 1000
46 Cao Thị Hồng Vinh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế The two-way linkage between foreign direct investment and environmental quality in Vietnam – from sectoral persectives tác giả 5 Tạp chí Kinh tế đối ngoại 80/2016 6/2016 600
47 Hoàng Thị Đoan Trang Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Một số đề xuất phát triển thị trường lao động Việt Nam khi Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) tác giả 5 tạp chí Kinh tế đối ngoại 79 2/2016 400
48 Phan Thị Thu Hiền Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế CHI PHÍ THÔNG QUAN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI VIỆT NAM đồng tác giả 8 Tạp chi Kinh tế đối ngoại Tap chi KTDN so 78 thang 2/2016. 2/2016 320
49 Phan Thị Thu Hiền Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế 2. Một số tiêu chí đánh giá hoạt động giao dịch thương mại quốc tế và thủ tục hải quan trên thế giới và thực tiễn tại Việt Nam đồng tác giả 5 Tạp chí Kinh tế đối ngoại 82 5/2016 200
50 Lê Thị Thu Hà Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Mô hình thương mại hóa sáng chế và một số gợi ý cho các doanh nghiệp việt nam tác giả 2 Tạp chí tài chính Vol1, tháng 5/2016 5/2016 80
51 Lê Thị Thu Hà Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế The new evolution of protection of geographical indications tác giả 5 VNU Journal of Science: Policy and Management Studies Vol32, 1/2016 4/2016 600
52 Lê Thị Thu Hà Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Tác động của tài sản trí tuệ địa phương đến sự hài lòng của du khách tại việt nam tác giả 2 Tạp chí Kinh tế và Dự báo 04/2016 4/2016 160
53 Lê Thị Thu Hà Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Kiểm soát chỉ dẫn địa lý của Việt Nam trong bối cảnh thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU: nghiên cứu trường hợp nước mắm Phú Quốc đồng tác giả 4 Tạp chí Khoa học Thương mại 93/2016 6/2016 320
54 Lê Thị Thu Hà Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Network and firm performance under balanced scorecard approach đồng tác giả 6 Tạp chí Kinh tế đối ngoại 83/2016 4/2016 720
55 Nguyễn hồng Trà My Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Chuỗi cung ứng xanh thuỷ sản Việt Nam: thực trạng và giải pháp đồng tác giả 3 Tạp chí kinh tế đối ngoại 85 12/2016 240
56 Cao Thị Hồng Vinh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài – dòng cacbon thấp từ Liên minh Châu Âu: định hướng và hàm ý chính sách đối với Việt Nam tác giả 6 Tạp chí Nghiên cứu châu Âu Số 10 (193) 2016 10/2016 480
57 Trần Hải Ly Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Làm gì để khách du lịch nước ngoài quay trở lại Việt Nam? tác giả 3 Tạp chí Kinh tế và Dự báo 15 7/2016 240
58 Trần Thị Ngọc Quyên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Chính sách liên quan đến lao động tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đồng tác giả 3 Tap chí Kinh tế Đối ngoại 8/2016 8/2016 120
59 Vũ Thị Hạnh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Vietnamese Vietnam’s footwear export: The direction of trade and determinants of firms’ market penetration tác giả 16 External Economic Review 87 12/2016 1920
60 Lữ Thị Thu Trang Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Tăng cường áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại tại Việt Nam tác giả 4 Tạp chí Tài chính 647(12/2016) 12/2016 160
61 Lê Thị Thu Hà Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Bước tiến mới trong bảo hộ chỉ dẫn địa lý tác giả 5 Chính sách và quản lý Tập 32 số 1 6/2016 400
62 Lê Thị Thu Hà Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Xung đột bảo hộ chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu trong hiệp định TPP tác giả 5 Luật học Tập 30 số 2 6/2016 400
63 Nguyễn Hải Ninh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Study of foreign branded dairy products in Vietnam tác giả 13 Journal of Vietnam socio-economic development 4 9/2016 1040
64 Nguyễn Hải Ninh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Chính sách liên quan đến lao động tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đồng tác giả 5 Tạp chí kinh tế đối ngoại 84 7/2016 400
65 Nguyễn Hải Ninh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Sự hài lòng với dịch vụ bảo hiểm nhân thọ đồng tác giả 5 Kinh tế dự báo 20 8/2016 400
66 Nguyễn Hải Ninh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Nghiên cứu việc sử dụng đại sứ thương hiệu trong quảng cáo tác giả 5 JOURNAL OF VIETNAM SOCIO ECONOMIC DEVELOPMENT 11 11/2016 400
67 Nguyễn Quang Minh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam. tác giả 6 Tạp chí Kinh tế đối ngoại Số 85/2016 10/2016 480
68 Trịnh Thị Thu Hương Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Impact of transportation costs on Vietnam textile export đồng tác giả 3 Tạp chí KTĐN 87/2016 11/2016 360
69 Trần Thị Ngọc Quyên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Đổi mới kinh tế và chính sách thu hút đầu tư trưc tiếp nước ngoài (FDI) của nhóm nước Campuchia, Lào, Mianma và Việt nam (CLMV) và một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam đồng tác giả 10 Tạp chí Nghiên cứu kinh tế Sô 3 3/2016 400
70 Trần Thị Ngọc Quyên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào một số ngành dịch vụ tại ASEAN và vấn đề đặt ra cho Việt Nam tác giả 10 Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới 3 3/2016 400
71 Nguyễn Hải Ninh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Localizing foreign firms in Vietnam through analysing agglomeration economies tác giả 12 External Economics Review 72 4/2015 480
72 Phan Thị Thu Hiền Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Hiệp định tạo thuận lợi hóa thương mại của WTO: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam đồng tác giả 5 Kinh tế đối ngoại 71 2/2015 400
73 Lê Thị Thu Hà Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Technology institutions in small producers’ clusters: case studies of craft villages in northern Vietnam đồng tác giả 4 Tạp chí Kinh tế đối ngoại 6/2015 6/2015 480
74 Lê Thị Thu Hà Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Tác động của Marketing cộng đồng đối với phát triển du lịch bền vững ở Cù Lao Chàm (hội An) đồng tác giả 4 Kinh tế đối ngoại 75/2015 10/2015 160
75 Hoàng Thị Đoan Trang Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế CHUỖI CUNG ỨNG LẠNH VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI PHÁT TRIỂN CHUỖI CUNG ỨNG LẠNH TẠI VIỆT NAM tác giả 5 Tạp chí Kinh tế đối ngoại 78 12/2015 400
76 Hoàng Thị Đoan Trang Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế CHUỖI CUNG ỨNG LẠNH VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI PHÁT TRIỂN CHUỖI CUNG ỨNG LẠNH TẠI VIỆT NAM tác giả 5 Tạp chí Kinh tế đối ngoại 78 11/2015 400
77 Hoàng Thị Đoan Trang Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế CHUỖI CUNG ỨNG LẠNH VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI PHÁT TRIỂN CHUỖI CUNG ỨNG LẠNH TẠI VIỆT NAM tác giả 5 tạp chí Kinh tế đối ngoại 78 11/2015 400
78 Nguyễn Cương Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Một số lưu ý khi soạn thảo và đàm phán các điều khoản chính trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế tác giả 5 Tạp chí Kinh tế đối ngoại 71 3/2015 400
79 Nguyễn Cương Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong các FTA và vấn đề đặt ra đối với Việt Nam tác giả 3 Tạp chí Nghiên cứu thương mại 13&14 4/2015 240
80 Trần Thị Ngọc Quyên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản và phát triển mạng lưới sản xuất trong ngành công nghiệp chế tạo tại Đông Á tác giả 9 Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á 3/2015 3/2015 360
81 Hoàng Thị Đoan Trang Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Công ước Rotterdam 2009 và lợi ích của Việt Nam khi gia nhập Công ước này tác giả 5 Tạp chí Kinh tế đối ngoại 65 7/2014 400
82 Nguyễn Thị Yến Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Nhận định của doanh nghiệp Việt Nam về Công ước Rotterdam 2009 tác giả 5 Tạp Chí Kinh Tế Đối Ngoại 61 1/2014 400
83 Cao Thị Hồng Vinh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Does World Trade Organization (WTO) membership account for the increase in FDI inflows to Vietnam? What about other factors? tác giả 7 Tạp chí kinh tế đối ngoại 59/2013 1/2014 840
84 Cao Thị Hồng Vinh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế The effect of GATT/WTO on Export and Import Price Volatility đồng tác giả 15 The World Economy 2014 10/2014 6000
85 Nguyễn Hải Ninh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế FDI inflows and trade imbalances: evidence from developing countries đồng tác giả 23 The European Journal of Comparative Economics 11 3/2014 4600
86 Nguyễn Hải Ninh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Determinants to the existence of foreign firms in Vietnam tác giả 27 The WTI working paper 2 7/2014 5400
87 Nguyễn Hải Ninh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Applying gravity model to analyze trade activities of Vietnam đồng tác giả 16 External Economics Review 69 12/2014 1280
88 Nguyễn Hải Ninh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Determinants of foreign firm existence in Vietnam tác giả 21 External Economics Review 65 5/2014 1680
89 Nguyễn Hải Ninh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế The stucture-conduct-performance paradigm revisited: an empirical analysis for Vietnamese firms đồng tác giả 12 External Economics Review 69 12/2014 960
90 Nguyễn Hải Ninh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Một sự khảo sát về FDI và tăng trưởng tại Việt Nam đồng tác giả 8 Tạp chí Kinh tế và phát triển 206(II) 8/2014 640
91 Phan Thị Thu Hiền Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng quốc tế bằng giải pháp thông tin tác giả 13 Vietnam Logistics Review 5/2014 10/2014 1040
92 Trần Thanh Phương Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Tác động lan tỏa của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới các doanh nghiệp trong nước dẫn chứng từ ngành công nghiệp sản xuất Việt Nam đồng tác giả 2 Kinh tế đối ngoại 68 9/2014 160
93 Đinh Hoàng Minh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Tác động lan tỏa của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới các doanh nghiệp trong nước: dẫm chứng từ ngành công nghiệp sản xuất Việt Nam đồng tác giả 2 Tạp chí Kinh tế đối ngoại 68/2014 9/2014 160
94 Trần Thị Ngọc Quyên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Điều chỉnh chính sách thu hút FDI tới các doanh nghiệp trong nước: dẫn chứng từ ngành công nghiệp sản xuất Việt Nam tác giả 9 Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc 7/2014 7/2014 1080
95 Nguyễn Thu Hằng Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Participation of non-state actor formulation of trade policy in Vietnam) đồng tác giả 4 External Economic Review 65/2014 10/2014 240
96 Nguyễn Thu Hằng Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình hoạch định chính sách thương mại đồng tác giả 3 Tạp chí Kinh tế và dự báo 5/2014 5/2014 360
97 Cao Thị Hồng Vinh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Tác động của việc gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tới dòng vốn Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tác giả 9 Kinh tế đối ngoại 58/2013 9/2013 90
98 Nguyễn Thị Xuân Hường Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Does Advertising reduce firms’ markup? Implication for SMEs in Vietnam đồng tác giả 3 External Economics Review 1 7/2013 45
99 Phan Thị Vân Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Một số nét chính về Đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2012 tác giả 6 Kinh tế đối ngoại 55/2013 1/2013 60
100 Cao Thị Hồng Vinh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Does Advertising Reduce Firms’ Markup? Implications for Small and Medium – Sized Firms in Vietnam đồng tác giả 3 Tạp chí kinh tế đối ngoại Tháng 3/2013 3/2013 45
101 Trần Sỹ Lâm Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Phân bổ tổn thất chung trong bảo hiểm hàng hải tác giả 3 Vietnam Shipper Số 100, tháng 1+2/2013 2/2013 30
102 Trần Sỹ Lâm Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Trung tâm logistics thành tố cốt lõi của hệ thống logistics tác giả 4 Vietnam Logistics Review Số 65+67, tháng 3+5/2013 3/2013 40
103 Phan Thị Thu Hiền Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Một số đề xuất về tăng cường tính thực tiễn trong đào tạo đại học tại trường Đại học Ngoại Thương đồng tác giả 8 Kinh tế đối ngoại số 55/2013 55/2013 3/2013 80
104 Phan Thị Thu Hiền Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Thuận lợi hóa thương mại trong khuôn khổ hội nhập ASEAN: Từ cam kết đến chương trình hành động của Việt Nam tác giả 10 Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới Số 2(202) 2/2013 100
105 Lê Thị Thu Hà Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền thống nhất và các vấn đề đặt ra với doanh nghiệp Việt Nam đồng tác giả 10 Nghiên cứu lập pháp 15 (247) 8/2013 100
106 Lê Thị Thu Hà Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Việt Nam với việc đàm phán về Quyền SHTT trong khuôn khổ hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương tác giả 9 Nghiên cứu lập pháp 01(233) 1/2013 90
107 Vũ Thị Hạnh Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế International Export Flows of Vietnam: A Gravity Model Approach tác giả 25 Brussels Economic Review Vol 56 Issue 1 12/2013 1250
108 Trần Thị Ngọc Quyên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Đặc điểm chính sách đầu tư quốc gia và thách thức đối với các quốc gia đang phát triển trong quá trình thu hút FDI tác giả 9 Kinh tế đối ngoại 3/2013 3/2013 90