Thông báo số 8: Đăng ký lựa chọn học phần song hành KDO409 Thực hành lập dự án kinh doanh dành cho Thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2020

674

LINK ĐĂNG KÝ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScODxRBHxANJoAotV6RFbGWpq11lxxFDn1sQRk3GeNHiMacIQ/viewform?fbclid=IwAR0Xmx9RhhUrDHj2-0X4quxHxf_yIDfLZbBAKfifKtdeh2XPsZlV611I7l8

ℹ️ THỜI HẠN ĐĂNG KÝ: 18h ngày thứ ba 18.02.2020, giờ Hà Nội (GMT+7).
? Sinh viên lưu ý chỉ đăng ký nếu:
– Đủ điều kiện và chắc chắn có tên trong danh sách TTTN đợt 1 năm 2020 của Phòng Quản lý đào tạo;
– Cam kết tham gia đầy đủ, nghiêm túc, đúng giờ liên tục trong 9 buổi học trên lớp (được bố trí vào các buổi sáng thứ bảy, từ 7h30-11h30 sáng) cũng như trong suốt quá trình môn học và hoàn thành dự án (sinh viên sẽ ký bản cam kết khi bắt đầu buổi học đầu tiên, trong đó quy định sẽ bị buộc dừng học nếu vi phạm cam kết);
⚠️ LƯU Ý QUAN TRỌNG KHÁC:
– Dự kiến tối đa có 02 lớp KDO409, sĩ số mỗi lớp tối đa 40 sinh viên, trong đó ưu tiên (theo thứ tự) các sinh viên có Quyền ưu tiên đăng ký GVHD; sinh viên chuyên ngành KDQT tại CSQN; sinh viên CLC KTĐN; sinh viên các chuyên ngành KDQT tại HN. Có sự giới thiệu và đảm bảo trực tiếp từ 01 cán bộ, giảng viên uy tín ở trong hay ngoài trường và/hoặc Đăng ký sớm cũng sẽ là một lợi thế nếu cần phải lựa chọn trong số các ứng viên thuộc cùng nhóm và/hoặc được đánh giá tương đương nhau;
– Sự cẩu thả khi điền form là một yếu tố quan trọng mang tính LOẠI TRỪ.