Cuộc thi Khởi nghiệp Vietchallenge2020 dành cho thanh niên Việt Nam trên toàn cầu

749

⚠️ Nhận đơn dự thi từ 21/3-30/4/2020
ℹ️ Đăng ký tham gia và cập nhật thông tin tại website: https://vietchallenge.org hoặc http://jong.ventures
? Ban Tổ chức: Thành đoàn Hà Nội, Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại Mỹ và Văn phòng Đề án 844 (Bộ Khoa học và Công nghệ)
➡️ Nguồn: https://vnexpress.net/khoa-hoc/khoi-dong-mua-giai-vietchallenge-2020-4072735.html?fbclid=IwAR3-SBMrUw8rUH9ptd-BfVAeirvlMvCpBzLPrbZMAgiUYE46Pa4Afm4ACkE