Chương trình hội thảo phối hợp với MH Group

1319
Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Ngoại thương và Công ty Cổ phần Tập đoàn MHGroup ký ngày 17/05/2019, vừa qua, Công ty CP Tập đoàn MHGroup đã triển khai thành công 5 tuần thực tập giữa khóa cho gần 60 bạn sinh viên năm 3 của các khoa chuyên môn Nhà trường. Để tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai bên, Nhà trường và Công ty MHGroup phối hợp tổ chức Hội thảo với chuyên đề: “Thước đo của cuộc đời không phải là thời gian mà là cống hiến”
Thời gian: 13h30, Thứ 6, Ngày 16/08/2019
Địa điểm: Phòng 901, tầng 9, Nhà A, Trường Đại học Ngoại thương
Đây là Hội thảo bổ ích đối với sinh viên, khơi gợi tư duy, truyền cảm hứng và truyền nghề cho sinh viên, giúp các em sinh viên phát huy tối đa tiềm năng của mình trong những năm cuối đại học để thành công trong lộ trình công việc.
Đồng thời, một phần nội dung của Hội thảo là các bài báo cáo kết quả thực tập của các em sinh viên các khoa trong thời gian thực tập giữa khóa tại Doanh nghiệp vừa qua.
Đường link truyền thông:

https://www.facebook.com/ftutimesofficial/photos/a.1147720711932669/2421739194530808/?type=3&theater