Chương trình cử nhân Chất lượng cao Kinh doanh quốc tế

2132

GIỚI THIỆU CHUNG

Chương trình có tính quốc tế cao, gắn kết thực tiễn, trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo kinh doanh quốc tế của các trường đại học đối tác của Viện KTKDQT như: Đại học Tổng hợp Bang Colorado – CSU (Hoa Kỳ), Đại học Bournemouth và Đại học Huddersfield (Anh quốc).

Chương trình được thực hiện bởi mạng lưới giảng viên quốc tế với sự tham gia của các giáo sư từ các trường đại học đối tác, giảng viên trường Đại học Ngoại thương, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sinh viên ra trường có thể làm việc tại doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực kinh tế khác nhau, các tập đoàn đa quốc gia với những vị trí chuyên môn về chiến lược kinh doanh quốc tế; phát triển thị trường và marketing; thương mại và đầu tư; quản trị dự án kinh doanh quốc tế.

LỢI ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH

– Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm từ trường Đại học Ngoại thương, các trường đối tác, cộng đồng doanh nghiệp.

– Chương trình bám sát chuẩn đầu ra, theo chuẩn mực nghề nghiệp kinh doanh quốc tế thông qua hoạt động thực tập và thực hành tại doanh nghiệp từ năm thứ nhất với các lĩnh vực chuyên sâu: Đầu tư và tài chính, Thương mại và xuất nhập khẩu, Marketing, Truyền thông kinh doanh quốc tế, Đổi mới và khởi nghiệp.

– Sinh viên thường xuyên được cung cấp các thông tin tuyển dụng, kết nối với các doanh nghiệp, các cơ hội việc làm trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực Kinh doanh quốc tế.

CƠ HỘI CỦA SINH VIÊN

Sinh viên có cơ hội nhận được:

– Học bổng của trường Đại học Ngoại thương với mức học bổng từ 25%-50% học phí/năm và của các nhà tài trợ, các tổ chức kinh tế/kinh doanh trong và ngoài nước dành cho các sinh viên có kết quả học tập xuất sắc và đạt giải các cuộc thi trí tuệ.

– Tham gia chương trình trao đổi sinh viên quốc tế sang các trường đại học uy tín ở nước ngoài – là đối tác của Đại học Ngoại thương.

– Tham gia chương trình học chuyển tiếp với các trường đối tác ở nước ngoài của trường Đại học Ngoại thương.

MỘT SỐ MÔN HỌC TIÊU BIỂU

 • Kinh tế kinh doanh
 • Marketing quốc tế
 • Kinh doanh quốc tế
 • Đổi mới sáng tạo trong kinh doanh quốc tế
 • Hành vi tổ chức
 • Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội
 • Pháp luật trong kinh doanh quốc tế
 • Truyền thông trong kinh doanh quốc tế
 • Đàm phán và quản trị xung đột
 • Quản trị dự án đầu tư quốc tế
 • Quản lý rủi ro trong kinh doanh quốc tế
 • Giao dịch thương mại quốc tế
 • Logistics và vận tải quốc tế
 • Kỹ năng lãnh đạo
 • Quản lý chuỗi cung ứng
 • Các học phần thực hành tại doanh nghiệp và thực hành lập dự án kinh doanh quốc tế